Publicētas jaunas projektu pieteikumu veidlapas

Katra projektu veida apakšsadaļā "Dokumenti" publicētas 1. pamatdarbības projektu pieteikumu veidlapas angļu un latviešu valodā.

Atgādinām, ka šīs pamatadarbības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi 2017. gadā ir:

- Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitāte - līdz 2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;
- Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti - līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.