Projektu darbnīca – apmācību kurss, lai stiprinātu starpsektoru sadarbības projektus, iesaistot riska grupas un jauniešus NEET situācijās

No 17. līdz 22. oktobrim Rīgā notiks starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem, kuru mērķis ir stiprināt starpsektoru sadarbību, lai atbalstītu riska grupas un jauniešus NEET situācijās. Pagarināta pieteikšanās apmācībām! Piesakies līdz 25. jūnijam.

Šajā apmācību kursā (“Project Factory – Training course to develop cross-sectorial projects for youth at risk and in NEET situations”) tiksies 30 pārstāvji (gan no formālās, gan neformālās mācību vides, gan no sociālā un biznesa sektora). Apmācību mērķis ir izstrādāt dažādas partnerības un projektus, iesaistot tajos mērķauditorijas jauniešus – tos jauniešus, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam vai kuri jau ir NEET grupā.

Ja tev ir pieredze šajā jomā (ikdienā tavs darbs ir cieši saistīts ar riska grupas jauniešiem vai arī darbojies vadības/lēmumu pieņēmēju līmenī), kā arī labprāt vēlētos īstenot jaunas iniciatīvas un projektus, tad šīs apmācības ir kā radītas tieši tev.

Galvenie apmācību mērķi:
Izveidot ilgtspējīgu sadarbību starp jaunatnes un citu jomu pārstāvjiem, lai palielinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kā arī jauniešu NEET situācijās iesaistīšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos un radītu viņiem labākas iespējas.
Apmācību laikā dalībniekiem tiks sniegts atbalsts partneru veidošanas procesā.

Uzdevumi:
-    uzlabot veidu, kā sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus, kā arī jauniešus NEET situācijās iesaistīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un KA2 projektos;
-    atrast potenciālos projekta partnerus;
-    attīstīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu vadīšanas prasmes;
-    dalīties vienam ar otru darba un izmantojamo darba metožu pieredzē;
-    iepazīt citu pieredzi un labās pieredzes stāstus.

Lai pieteiktos apmācību kursam, tev:
-    jābūt darba pieredzei ar sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem un/vai jauniešiem NEET situācijās. Starptautiskā darba pieredze vai pieredze “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā nav obligāta;
-    jāstrādā jaunatnes darba sektorā (lieliski, ja tev ir arī pieredze darbā ar ielu jauniešiem vai citiem jauniešiem, kas ietilpst riska grupā);
-    tu vari būt skolotājs, skolas atbalsta personāls, strādāt ar alternatīvajām izglītības metodēm utt.;
-    tu vari būt sociālais darbinieks vai strādāt sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
-    tu vari būt pašvaldības jaunatnes politikas veidotājs, kas atbildīgs par jaunatnes jomu;
-    tu vari būt darba devējs, nodarbinātības aģentūras pārstāvis, karjeras izaugsmes treneris utt.

Plašāka informācija par apmācībām: www.salto-youth.net/neetprojectfactory.

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 12. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" līdzekļiem.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv