Projekts "Atbalsts Limbažu Jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novadā" tuvojas noslēgumam

Sākot ar 2015. gada 1. aprīli Limbažu novada pašvaldībā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros tiek īstenots projekts ‘’Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu.’’

Projektu īsteno Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu Jauniešu centru, un tas  noslēgsies š.g 30. septembrī.

Projekta mērķis bija realizēt tādas neformālās mācīšanās aktivitātes, kas stiprinātu, veicinātu un sekmētu dažādu zināšanu un prasmju apguvi visos jauniešos, pilnveidojot un popularizējot jauniešu līdzdalību un aktīvu, veselīgu dzīves veidu. 

Projekta mērķa grupu veido jaunieši no 13 līdz 25 gadiem.

Līdz šim projekta laikā īstenotas jau vairākas aktivitātes un pasākumi, kuru laikā jauniešiem tika nodrošināta lietderīga brīvā laika pavadīšana, stiprināta jauniešu uzņēmība un sacensību gars, piedaloties dažādās sporta un aktīva dzīvesveida aktivitātēs, veicināta izpratne par zaļu dzīvesveidu, veselību un drošību, kā arī paaugstinātas jauniešu zināšanas par līdzdalības veidiem un iespējām. 

Vēl augustā un septembrī Limbažu Jauniešu centrs īstenos atlikušās projekta aktivitātes

26. un 27. augustā jauniešiem būs iespēja doties 2 dienu Velopārgājienā, tā būs lieliska iespēja aktīvi un veselīgi pavadīt divas dienas, iemācīties sadarboties dažādās situācijās, izbaudīt Latvijas dabu, dažādus apskates objektus un infrastruktūru. Uz velopārgājienu vēl var paspēt pieteikties līdz 24. augustam.

23. septembrī Limbažu Jauniešu centrā jauniešiem tiks organizēta Swedbank lekcija par finansēm. Izmantojot bankas ekspertu zināšanas, lekcijā tiks veidota jauniešu izpratne par naudas lietām un vienlaikus sniegts ieskats ekonomikā. Šajā lekcijā bankas eksperti nestāstīs par Swedbank pakalpojumiem un neslēgs līgumus – lekcijas plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar jauniešu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze. 

Lekcijā būs apskatāmas šādas tēmas: Kā prātīgi aizņemties? Lekcijas laikā notiek diskusijas, dalīšanās pieredzē un idejās. Tiks uzdots neliels rēķināšanas uzdevums, analizēta reāla situācija un beigās – darbs grupās. Lekcijas mērķis ir ļaut jauniešiem izprast, kāda ir prātīgas aizņemšanās jēdziena būtība, un, izmantojot kontroljautājumus, prast identificēt atbildīgas aizņemšanās pamatnosacījumus.

Uzkrājums kā pamats mērķu īstenošanai. Lekcijas struktūra ir līdzīga – diskusijas, darbs grupās, noslēgumā uzdevums. Tēmas mērķis ir noskaidrot, kāpēc vispār ir nepieciešams krāt, uzzināt uzkrājumu veidošanas pamatprincipus un prast saskatīt uzkrāšanas iespējas savā budžetā.

Savukārt, 30. septembrī jau otro gadu pēc kārtas plānots īstenot neformālu diskusiju par jauniešiem aktuālām tēmām ‘’Kafija ar politiķiem’’. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. "Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. Šī metode lieliski darbojas kā līdzeklis, lai gan jaunieši, gan politiķi pārvarētu stereotipus, gūtu pozitīvu saskarsmes un kopā darbošanās pieredzi. 

Lūgums jauniešiem, kuri vēlas izteikt savu viedokli, realizēt kādu ideju vai apspriest kādu problēmjautājumu sazināties ar Limbažu Jauniešu centru (ljc@inbox.lv vai pa tālr. 26164449), lai mēs varētu apkopot idejas par plānotajām tēmām.

Tāpat visa septembra garumā jauniešu centra telpās notiks dažādas radošo darbnīcu nodarbības, kā arī kulinārijas pēcpusdienās.

Informācijai par projekta aktivitātēm, LJC organizētajiem pasākumiem un iespējamām izmaiņām var sekot līdzi mājas lapā: https://limbazujauniesi.wordpress.com, kā arī Facebook.com vietnē/limbazujuaniesidraugiem.lv/lnjdtwitter.com/LimbazuJC.

 

Informāciju sagatavoja:
Simona Putniņa
Limbažu novada jaunatnes lietu speciāliste Jauniešu centra vadītāja