Projekta “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā” aktivitātes

Atklāto projektu konkursā izsludināja un finansējumu piešķīra LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projektam “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā”, ko realizēs Daugavpils novada dome sadarbībā ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra (NJISC) bērnu interešu klubu „Naujene”. 

Jau ir paveikti sagatavošanas darbi aktivitāšu un pasākumu pavadīšanai. Tika pasūtīti un iepirkti soliņi, informatīvie stendi un koku stādi. Kā arī ir iepirkti materiāli un inventārs, kas ir vajadzīgs centra darbībai un dažādu aktivitāšu pavadīšanai. 

Aktīvākie jaunieši jau strādā darba grupās un tiekas, lai apspriestu projekta darba plānu un ieplānotos pasākumus. 

Tuvākajā laikā ir ieplānotas šādas aktivitātes: 

30.05.15. –notiks sakopšanas talka. Talkas laikā ar jauniešu spēkiem tiks sakopta centra teritorija un telpas, lai sagatavotu to remontdarbiem un labiekārtošanas darbiem. 

Jūnija pirmajā nedēļā  (01.06.15. – 07.06.15.) – notiks „Tūrisma nedēļa”. Nedēļas laikā jauniešiem tiks organizēti pārgājieni Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā, kā arī ekskursija uz Naujenes novadpētniecības muzeju. 

Jūnija otrajā nedēļā (08.06.15. – 14.06.15.) – notiks „Zaļā nedēļa”. Ir plānots sakopt un labiekārtot apkārtējo teritoriju, uzstādīt soliņus un stendu, ka arī iestādīt kokus. 

Jūnija pēdējā nedēļā (29.06.15. – 05.07.15) – notiks „Mākslas nedēļa”. Tās ietvaros  notiks centra sienu apgleznošana, telpu dekorēšana.

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs aicina visus novada jauniešus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs un pasākumos. Ir plānots piesaistīt ap 25 jauniešiem. Par projekta citām plānotajām aktivitātēm tiks sniegta papildus informācija. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Informācijai: Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis: 65430190, E-pasts: bjc_naujene@inbox.lv