Projekta "Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā” aktivitātes

Turpinās projekta "Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā" aktivitātes un pasākumi pēc projekta darba plāna. Projektu atbalstīja un piešķīra finansējumu LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projektu realizē Daugavpils novada dome sadarbībā ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra (NJISC) bērnu interešu klubu "Naujene". 

Jau ir paveikti gan sagatavošanas darbi aktivitāšu un pasākumu pavadīšanai, gan ir iepirkti inventārs un materiāli aktivitātēm un pasākumiem. Kā arī ir pavadītas šādas nedēļas ar dažādam aktivitātēm un pasākumiem: "Tūrisma nedēļa", "Zaļa nedēļa" un "Mākslas nedēļa". Par nedēļu gaitu, rezultātiem un atsauksmēm lūdzam lasīt vēlāk atsevišķā rakstā. 

Vasaras otrajā pusē jauniešus gaida sekojošas aktivitātes:  

"Sporta nedēļa” (20.07.2015. – 02.08.2015.) - tiks organizēti sporta turnīri, sporta pasākumi un sacensības, kā arī aktivitātes, saistītas ar veselīgu dzīvesveidu.

"Informatīvā nedēļa” (24.08.2015.- 30.08.2015. ) - nedēļas laikā jaunieši iepazīsies ar neformālās izglītības iespējām, Jaunatnes politikas aktivitātēm.

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs aicina visus novada jauniešus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs un pasākumos. Ir plānots piesaistīt apmēram 25 jauniešus. Par projekta citām plānotajām aktivitātēm, sasniegumiem un rezultātiem tiks sniegta papildus informācija. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Informācijai:
Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis: 65430190, e-pasts: bjc_naujene[at]inbox.lv