Projekta “JĀdaram!” ietvaros apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” projekta “JĀdaram!” ietvaros Kuldīgas novada pašvaldībai apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā nākamajiem trīs gadiem.

Ar plānošanas dokumentu iespējams iepazīties: ŠEIT