Projekta "Ejam kopā" ietvaros noticis pārgājiens jauniešiem

18.-19. septembrī biedrība "MĒRĶĪ" sadarbībā ar Ropažu pašvaldību projekta ietvaros "Ejam kopā" organizēja pārgājienu jauniešiem, kura laikā jaunieši ne tikai izdzīvoja dažādas pārgājiena aktivitātes, bet dalījās ar saviem dzīves mērķiem, apzinājās savus talantus un definēja konkrētus uzdevumus un soļus savu sapņu sasniegšanai. Projekts ir īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
 
 
Pārgājienā laikā tika veiktas tādas aktivitātes kā - dažādu šķēršļu un izaicinājumu pārvarēšana, labā darba veikšana, āra dzīves pamatprasmju apguve, personiskas sarunas par dzīvesstāstiem, kā arī izaugsmes vingrinājumi pašpārliecinātības, drosmes un motivācijas sekmēšanai. Aktivitāšu laikā notika arī refleksijas - dalīšanās ar emocijām, domām, to sasaistīšana ar reālām dzīves situācijām.

Pārgājiena naktsmītnē, nometņu centrā ‘’Norkalni’’, jaunieši paši kurināja ugunskuru un gatavoja zupu, spēlēja lielo nakts spēli un citas aktivitātes. Otrajā dienā, sākot ar kārtīgu rīta rosmi, jauniešiem notika nodarbības par savu dzīves sapņu un savu talantu apzināšanos un nozīmīgumu, konkrētu mērķu un soļu definēšanu tuvākajam mēnesim.

Izvērtējot pasākumu, tika apkopoti jauniešu lielākie ieguvumi:

  • Iespēja mācīties uzticēties un sadarboties ar citiem;
  • Iepazīt citus pārgājiena dalībniekus daudz labāk;
  • Apziņa, ka komandā ir vieglāk orientēties un sasniegt mērķi;
  • Atklāsme, ka patīk būt dabā;
  • Atziņa, ka nekad nevajag padoties, un vienmēr svarīga ir sadarbība;
  • Pārliecība, ka ir svarīgi ir zināt savu sapni un talantus.

Ketrina Ieviņa, projekta koordinatore