Programmas "Erasmus+” projektu iesniegšanas termiņi 2015. gadā

Eiropas Komisija publicējusi projektu iesniegšanas termiņus 2015. gadā. Projektus iespējams iesniegt līdz plkst. 13:00 pēc Latvijas laika (jeb 12:00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika). 

 

 

Pamatdarbība Nr. 1

 Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā 2015. gada 4. februāris
Personu mobilitāte izglītības un apmācības jomā 2015. gada 4. marts
Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā  2015. gada 30. aprīlis
Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā 2015. gada 1. oktobris
Erasmus Mundus kopīgu maģistra grādu iegūšana 2015. gada 4. marts
Apjomīgi pasākumi Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros 2015. gada 3. aprīlis

Pamatdarbība Nr. 2

 
Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā  2015. gada 4. februāris
Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā 2015. gada 30. aprīlis
Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā  2015. gada 1. oktobris
Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības  2015. gada 26. februāris
Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā 2015. gada 10. februāris
Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā  2015. gada 3. aprīlis;
2. septembris


Pamatdarbība Nr. 3

Strukturētais dialogs - jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās 2015. gada 4. februāris;
30. aprīlis;
1. oktobris

Jean Monnet darbības

Profesūras, moduļi, izcilības centri, atbalsts iinstitūcijām un asociācijām, tīkli, projekti  2015. gada 26. februāris

Darbības sporta jomā

Sadarbības partnerības sporta jomā tikai saistībā ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu  2015. gada 22. janvāris
Sadarbības partnerības sporta jomā, kam nav saistības ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu 2015. gada 14. maijs

 
Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī tikai saistībā ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu 2015. gada 22. janvāris
Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī, kam nav saistības ar Eiropas 2015. gada Sporta nedēļu 2015. gada 14. maijs

Sīkāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu un par apstiprināto projektu uzsākšanu lūdzam skatīt programmas "Erasmus+” vadlīnijās (angļu valodā).

Izglītības un zinātnes ministrija  ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Erasmus+”. Savukārt par izglītības un apmācības jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+”.