PRO-fit: sadarbība starp biznesa sektoru un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem

Kāda ir saikne starp NVO un biznesa sektoru, kas ir korporatīvā sociālā atbildība (KSA): veidi, metodes, biznesa vajadzības, labākie piemēri un NVO loma? Piesakies apmācībām līdz 17. martam un uzzini, kā veicināt NVO un biznesa sektora sadarbību.  Apmācības norisināsies no 2016. gada 8. līdz 13. maijam Moldovā.

Apmācību mērķis ir sekmēt NVO vadītāju kompetenču attīstību efektīvākai sadarbībai ar biznesa sektoru, lai:

 • uzlabotu jauniešu, kas darbojas jauniešu organizācijās, nodarbinātības līmeni, stiprinot pieredzes pārnešanu no neformālās izglītības sektora uz darba tirgu;
 • veicinātu to, ka ES dalībvalstu biznesa sektors atzīst neformālo izglītību, uzlabojot jaunatnes organizāciju darba un kvalitātes caurspīdīgumu;
 • uzlabotu NVO, kas strādā ar jauniešiem, funkcionālo kapacitāti, attīstot stratēģijas, kas stimulē biznesa organizāciju  finansiālā atbalsta saņemšanu jaunatnes jomas projektiem;
 • veicinātu idejas stratēģiskajām starpsektoru partnerībām (ieskaitot „Erasmus+” sniegtās iespējas pirmās un otrās pamatdarbības projektos).

Apmācību saturs un galvenie temati:

 • neformālās izglītības pamatprincipi un metodes kompetenču attīstībai, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību;
 • galvenās kompetences, kuras pieprasa biznesa sektors: kā reaģēt uz jauniešu neformālās izglītības vajadzībām;
 • starpsektoru ētika: kā strādāt ar biznesa sektoru, lai visas iesaistītās puses novērtētu sadarbību un gūtu no tās labumu;
 • korporatīvā sociālā atbildība: veidi, metodes, biznesa vajadzības, labie piemēri, jaunatnes organizāciju loma;
 • jaunatnes darbinieku sadarbības kompetenču attīstīšana biznesa sektorā: kuras kompetences, kā noturēties biznesa sektora ekspektāciju līmenī;
 • kopīga projektu veidošana: kā ieteikt sociālos projektus biznesam, projektu vadība, partnerību caurspīdīguma nodrošināšana projektu partneriem un vietējai sabiedrībai;
 • būt pieprasītam: kāda vieda sadarbība vislabāk atbilst darbam ar biznesa sektoru;
 • situācijas apzināšanās vietējā starpsektoru sadarbībā: tiesiskais regulējums, iepriekšējā pieredze, pašreizējās iespējas;
 • sadarbības debates: tikšanās ar Krievijas un starptautiskajiem biznesa pārstāvjiem, lai diskutētu par iespējamajiem izaicinājumiem sadarbībā starp jaunatnes organizācijām un biznesa sektoru;
 • radošā darbnīca: projektu ideju ģenerēšana biznesa organizācijām.

Piedalīties aicināti tie, kuri:

 • ir „Erasmus+” Programmas un Partnervalstu NVO direktori un vadītāji;
 • ir ieinteresēti attīstīt sadarbību ar biznesa sektoru vietējā kopienā;
 • ir motivēti palielināt to jauniešu nodarbinātības līmeni, ar kuriem viņi strādā, kā arī pavērt jaunas perspektīvas viņu personīgajā un profesionālajā attīstībā;
 • ir ieinteresēti atrast veidus, kā veicināt organizācijas ilgtspējīgu darbu;
 • ir spējīgi komunicēt angļu valodā;
 • ir pilnvaroti pieņemt lēmumus organizācijas vārdā par jaunu projektu veidošanu;
 • var piedalīties visās apmācību dienās.

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 17. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/pro-fit-cooperation-between-organizations-working-with-youth-and-business-sector.5625/


Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv