Prātošana un solidaritāte

No 5. līdz 7. jūnijam Īrijā (Dublinā) notiks partnerību veidošanas seminārs, kura galvenais mērķis ir palīdzēt atrast starptautiskus sadarbības partnerus, ar kuriem kopā īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus. Pieteikšanās līdz 6. maijam.

Semināra "Mindset and Solidarity" laikā dalībniekiem tiks skaidroti Eiropas Solidaritātes korpusa principi un raksturīgākās iezīmes.

Semināram aicinātas pieteikties gan organizācijas, kurām nav līdzšinēja pieredze programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā, gan arī organizācijas, kuras programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenojušas Eiropas Brīvprātīgā darba projektus. Mēs ceram, ka šis seminārs palīdzēs dalībniekiem izprast jēdzienu “solidaritāte” un jaunās prasmes un zināšanas organizācijām noderēs savu projektu īstenošanai, tādējādi pievienojoties plašajam organizāciju lokam, kuras jau īsteno “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas projektus.

Mācību laikā:

  • dalībniekiem radīsies plašāks priekšstats par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un tās pārstāvētajām vērtībām;
  • organizācijām, kuras iepriekš īstenojušas Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, tiks skaidrots, kā līdzīgu aktivitāti īstenot jaunās programmas ietvaros;
  • tiks skaidrots, ar ko atšķiras Eiropas Brīvprātīgais darbs un Eiropas Solidaritātes korpuss;
  • tiks radīta vide, lai atrastu sadarbības partnerus, ar kuriem nākotnē kopā īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus;
  • mācību dalībnieki dalīsies viens ar otru savā projektu īstenošanas pieredzē.

Pieteikšanās līdz 6. maijam!

Pieteikties mācībām iespējams SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-mindset-and-solidarity.7968/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas JSPA iegādājas biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām gaidīsim no Tevis, ka:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāsi pasākuma rezultātus un ieplānosi to izplatīšanas aktivitātes;
•    sagatavosi un nopublicēsi vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēsi rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas), kā arī iesniegsi visus ceļošanas dokumentus un pavadošus dokumentus.

 

Papildu informācijai:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv