“POWER” – projektu darbnīca jauniešu atbalstam ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina slēgto iestāžu (ieslodzījuma vietu u.c.), Probācijas dienestu un nevalstisko organizāciju darbiniekus pieteikties mācību programmai “POWER”, kas notiks no 19. - 25. aprīlim Jūrmalā, Latvijā. Mācību mērķis ir neformālās izglītības iespēju apzināšana un kopīgu projektu izstrāde ES programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” vai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, kuros tiks iesaistīti jaunieši ieslodzījumā vai pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma.

Projektu darbnīcas metodoloģija balstīsies uz neformālās izglītības principiem. Mācības vadīs Natālija Gudakovska un Federica Milano.

Mācību programmas mērķi:

  • Veicināt pieredzes un metožu apmaiņu sociālās iekļaušanas jomā, balstoties uz mācību dalībnieku ikdienas pieredzi darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Neformālās izglītības lomas apzināšanās darbā ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Jaunu sadarbības partnerību un tīklošanās veidošana nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • Konkrētu projektu ideju izstrāde iesniegšanai ES programmās “Eiropas Solidaritātes korpuss” vai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
     

Mācības ir paredzētas:

  • Slēgto iestāžu (ieslodzījuma vietu u.c.), Probācijas dienestu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, projektu koordinatoriem, jaunatnes darbiniekiem u.c.), kuri ikdienā strādā ar jauniešiem;
  • Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri strādā vai vēlas strādāt ar jauniešiem ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma;
  • Dalībniekiem ir jābūt spējīgiem sazināties angļu valodā, jo mācības notiks angļu valodā;
  • Vecums – vismaz 18 gadus veci.

Dalībnieki tiek aicināti pieteikties mācībām tandēmā (piesakoties kopā ar organizāciju, ar kuru sadarbojaties) vai individuāli, lai veicinātu sadarbību kopīgu projektu izstrādāšanai jauniešu ieslodzījumā/pēc ieslodzījuma stiprināšanai.

Mācību dalībniekiem tiks nodrošināts mentora atbalsts mācību norises laikā un pēc tam projektu izstrādē. Pēc mācību noslēguma, dalībniekiem būs jāsagatavo un jāiesniedz projekta pieteikums ES programmās “Eiropas Solidaritātes korpusa” vai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

 

Kā pieteikties?

Mācībām var pieteikties līdz 22.martam tiešsaistē: http://bit.ly/PieteiktiesPower

Plašāka informācija:
Jana Priedniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356258
Fakss: +371 67358060
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv