Pirmais projektu iesniegšanas termiņš 2014. gadā – 24. marts

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus programmā „Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā. Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 24. martam.

Organizācijām un uzņēmumiem Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus programmā „Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā:

Līdz 24. martam   – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus;
Līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus;
Līdz 01. oktobrim  - jauniešu mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus.

Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgo darbu un jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus. Šajos projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projektu partneri.

Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot lielus starptautiskus vairāku gadu projektus, lai radītu inovatīvas metodes un pieejas darbā ar jaunatni vai risinātu aktuālas problēmas jaunatnes jomā, piemēram, bezdarbu. Var veidot arī mazāka mēroga projektus, piemēram, starptautiskās jauniešu iniciatīvas, kas sekmē jauniešu līdzdalību un uzņēmīgumu. Šajos projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projektu partneri.

Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti veicina strukturēto dialogu starp jauniešiem/jaunatnes organizācijām un lēmumu pieņēmējiem starptautiskā un nacionālā mērogā. Iespējami nacionāli un starptautiski projekti, kuru ietvaros var tikt rīkoti piemēram, semināri, tikšanās, informatīvi pasākumi, debates u.c.

Projektu iesnieguma forma jeb e-forma angļu valodā ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē angļu valodā http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. Vispārīga informācija latviešu valodā par „Erasmus+” jaunatnes jomā, projektu iesniegšanas kārtību un tulkota e-forma drīzumā būs pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

2014. gadā par programmas „Erasmus+” iespējām jaunatnes jomā tiks rīkoti informatīvie pasākumi  gan Rīgā, gan reģionos. Aktuālo informāciju par pasākumiem meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sociālajos tīklos.

Par projektu finansējumu: nav vienas noteiktas summas vienam projektam, projekta budžets veidojas atkarībā no projekta dalībnieku skaita, projekta ilguma un EK noteiktajām vienības izmaksām. Arī ceļa izmaksām EK ir noteikusi likmes atkarībā no ceļošanas attāluma.

Līdzfinansējums projektu īstenotājiem nav noteikts procentuāli, bet EK ir apzināti noteikusi mazākas vienības izmaksas, lai nepieciešamības gadījumā projektu īstenotāji piesaistītu līdzfinansējumu.

Programmas vadlīnijas un detalizētāka informācija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Jauniešu apmaiņas projekti:
Edgars Knohenfelds
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinators
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv  

Eiropas Brīvprātīgais darbs:
Elīna Zāgeusa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358061
elina.zageusa[at]jaunatne.gov.lv  

Stratēģiskās partnerības,
Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti:
Juta Reķele
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358062
juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv

Jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumi:
Agnese Nastaja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358064
agnese.nastaja[at]jaunatne.gov.lv