Pilnā sparā rit radošo darbnīcu cikls "Viena komanda"

Jauniešu organizācija “Avantis” šogad īsteno bezmaksas radošo darbnīcu ciklu “Viena komanda”, kas izveidots, lai veicinātu jauniešu un senioru savstarpēju sapratni, veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, kā arī vairotu dalībnieku prieku, apgūstot jaunas prasmes.

Projekta īstenotāji tic, ka ir iespēja ietekmēt to, kā sabiedrība redz “jaunu” cilvēku un senioru lomu, veicinot savstarpēju sapratni un fiziski un garīgi aktīvu dzīvesveidu. Šādā veidā jaunieši var bruģēt sociāli aktīvu nākotni arī sev. Komunikācija, pavisam īsta –  bez mūsu viedajām ierīcēm –  starp dažādām paaudzēm, kurām katrai ir sava pieredze un zināšanas, ir liela vērtība.

Projekta laikā jau apgūtas tādas prasmes kā improvizācija, digitālās foto prasmes, izzinātas dažādu svētku tradīcijas, bet 23. septembrī apgūsim fotogrāfiju. Divas darbnīcas vadīja jaunieši, kuri ir jaunie jomu profesionāļi vai entuziasti, bet dalībnieki - gan jaunieši, gan seniori. Papildus tam notika darbnīca, ko vadīja seniori, izvēloties tematu un iemācot jaunas prasmes jauniešiem. Senioru vadīta darbnīca notiks arī 9. septembrī.

Katrā no darbnīcām teorija tiek savienota ar praksi. Darbnīca sākas ar iepazīšanos un ledlaužiem, pēc kā dalībnieki iepazīstas ar temata teorētisko pusi, kā arī kopīgi par to diskutē (piemēram, salīdzinot “toreiz un tagad”). Otrajā daļā darbnīcu vadītāji un dalībnieki viens otram palīdz apgūt temata praktisko pusi, piemēram, kā filmēt ar DSLR kameru vai iemācās improvizācijas spēles. Darbnīcu trešā daļa, savukārt, ir radošais darbs – dalībnieki grupās, kurās kopā sadarbojas jaunieši un seniori, dodas attiecīgi filmēt ielās vai iestudē teātra ainiņas. Pēc tam iegūtais rezultāts tiek kopīgi apskatīts, izvērtēts, un diena noslēdzas, pārrunājot iegūtās atziņas un jaunās prasmes. Darbnīcās elpa tiek atvilkta tējas un kafijas pauzēs, bet aktīvākais sarunu laiks ir pēc pusdienām pie kopgalda.

Jaunieši - dalībnieki - atzīst, ka ir patīkami izbrīnīti, cik daudz jaunas iedvesmas ieguva no senioriem, piemēram, improvizācijas darbnīcā, lai arī seniori ar improvizāciju todien saskārās pirmo reizi. Iegūtie jaunie skatupunkti rada jaunas pieejas un idejas, kuras dalībnieki noteikti varēs pielietot nākotnē.

Aktuālā informācija par pasākumiem, kuriem iespējams pieteikties, tiek publicēta Facebook –  biedrības “Avantis” un jauniešu kustības “Young Media Sharks” lapās. Vairāk informācijas par projektu var iegūt, rakstot projekta vadītājai Marijai Rācenei uz marija@avantis.lv.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros