Pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana (darbības sporta jomā)

Līdzšinējais pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 15. maijs – attiecībā uz darbībām “Sadarbības partnerība sporta jomā” un “Bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī” (sk. uzaicinājuma 6. punktu) tiek pagarināts līdz 2014. gada 26. jūnija pulksten 12.00 pēc Briseles laika (1).

Kopējais budžets, kas paredzēts uzaicinājumā, kā arī tā sadalījums (sk. uzaicinājuma 5. punktu) ir indikatīvs un var mainīties, ja tiek grozīta Erasmus+ 2014. gada darba programma. Interesenti tiek aicināti regulāri iegriezties tīmekļa adresē http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm, lai iepazītos ar tur publicēto Erasmus+ 2014. gada darba programmu un tās grozījumiem attiecībā uz budžetu, kas pieejams katrai uzaicinājumā minētajai darbībai.

Vairāk informācijas: Eiropas Komisijas mājaslapā