Piesakies TOOL FAIR XIII konferencei - #PowerUp!

No 12. līdz 16. novembrim Splitā (Horvātijā) notiks starptautiska konference "Tool Fair XIII #PowerUP!", kura nodrošinās motivējošu vidi dažādām pieejām un praksei tiem, kuri strādā, lai atbalstītu jauniešu potenciāla realizāciju (Youth Empowerment), uzsvaru liekot uz cilvēktiesībām, aktīvu līdzdalību, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un garīgo veselību. Konferences mērķis, izmantojot inovatīvas pieejas, pedagoģiju un praksi, radīt dažādus mācību rīkus, kas palīdzētu motivēt jauniešus radīt iekļaujošu, daudzveidīgu kopienu, kurā viņi dzīvo. Pieteikšanās līdz 22. jūlijam.

Dalība šajā konferencē ir iespēja dalībniekiem veidot izglītojošas un eksperimentālas prakses, vadīt radošās darbnīcas un starptautiskā kontekstā dalīties ar mācību rīkiem ar kolēģiem (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-learning-non-formal-education), kā arī piedalīties citu vadītās radošajās darbnīcās. Tool fair konference ne tikai ļauj izmēģināt daudz dažādus rīkus, bet arī rada vidi, kurā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti par rīkiem, uzsākt šo rīku pārnesi un turpmāku attīstību.

Konferences laikā katrs jaunatnes darbinieks ne tikai individuāli papildinās savas zināšanas, bet arī kopumā visa jaunatnes joma Eiropas līmenī profesionāli pilnveidosies. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar divām izglītojošām tīmekļa vietnēm – SALTO YOUTH EuroMed & Good Practices resursu centra pārvaldītā tīmekļa vietne dažādās valodās  http://educationaltoolsportal.eu/ un SALTO Toolbox mācību un jaunatnes darba jomā http://www.salto-youth.net/tools/toolbox.

Konferences mērķi:

 • palielināt dalībnieku kritiskās domāšanas prasmes, lai veiksmīgi spētu reaģēt uz izaicinājumiem jaunatnes darbā, ievērojot EK noteiktās jaunatnes prioritātes 2018. gadam (starpkultūru dialogu, līdzdalību sociālajā un politiskajā dzīvē, sociālās iekļaušanas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības un citi jautājumi…);
 • attīstīt un apgūt jaunas inovatīvas pieejas darbā ar jauniešiem, piemēram, atklātā pedagoģija un digitālās prakses;
 • sniegt ieguldījumu katra dalībnieka izglītojošajā un eksperimentālajā ceļā, galvenokārt saistībā ar kompetencēm radīt un izmantot rīkus jauniešu potenciāla realizēšanai;
 • sniegt ieguldījumu kopējā Eiropas mācību stratēģijā "Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija: investīcijas un potenciāla realizācija" ietvaros, izmantojot SALTO mācību rīkus.

Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar virkni dažādu pieeju, īpašu uzsvaru liekot uz:

 • izpausmes mākslu;
 • digitālo mācīšanos;
 • sportu.

Dalībnieku profils

Konferences darba valoda būs angļu valoda, tāpēc dalībniekiem jājūtas ērti , komunicējot šajā valodā.

Konferencei aicināti pieteikties cilvēki no dažādiem sektoriem – gan privātā, gan valsts. Dalībniekiem jābūt interesei par kompetenču, pieeju, pedagoģijas un prakses attīstību, domājot par jauniešu potenciāla realizāciju (youth empowerment). Tāpat dalībniekiem jābūt vēlmei dalīties un prezentēt mācību rīkus, kas ir saistīti ar jauniešu potenciāla realizāciju, īpaši saistībā ar cilvēktiesībām, aktīvu līdzdalību, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un garīgo veselību.

Konferences mērķa grupa ir jaunatnes darbinieki, apmācītāji, fasilitatori, kouči, jaunatnes politikas veidotāji, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes līderi, jauniešu grupu līderi, dažādu līmeņu jaunatnes organizāciju pārstāvji, formālās izglītības pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes projektu vadītāji, biznesa jomas pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, NA pārstāvji.
 
Dalības kritēriji:

 • spēja komunicēt angļu valodā;
 • vēlme strādāt ar pilnu atdevi;
 • skaidra vīzija un plāns, kā izmantot konferences laikā apgūto;
 • potenciāls attīstīt savas kompetences, atbilstoši konferences mērķiem.

Atbalstītās aktivitātes: 1. pamatdarbības projekti (Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti), 2. pamatdarbības projekti (Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā), 3. pamatdarbības projekti (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās).

Atbalstītās prioritātes: youth empowerment, cilvēktiesības, aktīva līdzdalība, starptautiskais dialogs, sociālā iekļaušana, nodarbinātība, neformālās izglītības atzīšana un darbs ar jaunatni, darba ar jaunatni kvalitātes attīstība.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 22. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xiii-powerup.7361/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv