Piesakies studiju vizītei Somijā "Starptautiskie lauku reģioni" (International Countryside)

Mazas organizācijas lauku reģionos var saskarties ar cilvēku resursu izaicinājumiem, īstenojot starptautiskus projektus jaunatnes jomā. Šajā studiju vizītē būs iespēja redzēt labās prakses piemērus vienā no Somijas reģioniem. Arī lauku reģioni var būt starptautiski! Studiju vizīte norisināsies no 14. līdz 18. oktobrim. Pieteikšanās līdz 6. septembrim!

Vai tu vēlies satikt citus jaunatnes darbiniekus no lauku reģioniem, ciematiem vai mazām pilsētām, kuri arī iespējams saskaras ar attāluma, cilvēkresursu un organizācijas kapacitātes izaicinājumiem, īstenojot jaunatnes jomas projektus?

Mēs zinām, ka starptautisks darbs ar jaunatni var tikt veikts ciematos un mazās pilsētās, neskatoties uz izaicinājumiem. Mēs vienlaikus zinām, ka starptautisku projektu ietekme var būt daudz lielāka mazā ciematā nekā lielās pilsētās.

Austrumsomijas pieredze
Studiju vizītes laikā būs iespēja redzēt, kā Somijā lauku reģionos tiek īstenotas starptautiskas aktivitātes, kā šīs aktivitātes tiek padarītas par patstāvīgu darba ar jaunatni daļu.  
Tev būs iespēja satikt cilvēkus, kuri ir īstenojuši starptautiskus projektus, redzēt, kā starptautiski projekti tiek īstenoti mazos ciematos un uzzināt, kādus labumus sniedz reģionālā sadarbība.

Studiju vizītes uzdevumi:

  • salīdzināt lauku reģionu reālo praksi dažādās Eiropas valstīs;
  • saprast, kā lauku reģionos īstenot starptautiskus jauniešu projektus;
  • redzēt projektu un jaunatnes darbinieku darba piemērus;
  • atrast projektu partnerus;
  • izzināt ES jaunatnes jomas programmu ("Erasmus+: Jaunatne darbībā", "Eiropas Solidaritātes korpuss") iespējas lauku reģionos.

Dalībnieki no lauku reģioniem
Vai tu ikdienā esi iesaistīts darbā ar jaunatni vai īsteno jauniešu aktivitātes lauku reģionos? Ja tu strādā valsts vai nevalstiskajā organizācijā mazpilsētā vai ciematā, noteikti piesakies šai studiju vizītei.

Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam/vecai, kā arī tev aktīvi jādarbojas organizācijā – iespējams tu regulāri organizē aktivitātes jauniešiem savā organizācijā vai vēlies savā organizācijā īstenot starptautiskus projektus.
Tas nekas, ja nekad neesi īstenojis starptautisku jauniešu aktivitāti. Šis varbūt tavs pirmais solis ceļā uz Eiropas projektiem. Ja tev ir pieredze, tev vajadzētu būt vēlmei izzināt jaunus veidus, kā strādāt ar projektiem.

Ja tu pārstāvi lielu pilsētu, universitātes studentu organizāciju, mēs neizskatīsim tavu pieteikumu prioritāri. Ja tu esi brīvprātīgais savā organizācijā, tev ir jābūt iesaistītam organizācijas aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Darbs ar jaunatni pašvaldībā un NVO
Studiju vizītes laikā tiks apmeklēta Lapēnrantas pilsēta,  Rautjärvi pašvaldība un  Lemi 4H organizāciju. Dalībnieki mitināsies Lapēnrantas pilsētā un apmeklēs citus reģiona ciematus.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 6. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-countryside.8074/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv