Piesakies studiju vizītei Moldovā - darba ar jaunatni realitāte lauku reģionos (Youth Work Reality in Rural Areas)

Šīs studiju vizītes mērķis ir parādīt, kā darbojas jaunatnes darbinieki un jaunatnes organizācijas Moldovas lauku reģionos. Tā ir laba iespēja labāk izprast darba ar jaunatni realitāti lauku reģionos šajā valstī un veidot nākotnes sadarbību. Studiju vizīte norisināsies no 28. maija līdz 2. jūnijam. Pieteikšanās līdz 8. maijam.

Moldova ir valsts, kurā vairāk nekā 50% no iedzīvotājiem dzīvo lauku reģionos. Šī situācija ir radījusi daudzus sociālus izaicinājumu, kas būtiski ietekmējuši jauniešus. Tādēļ tā ir avots iedvesmojošai praksei darbā ar jaunatni, kuru īsteno vietējās organizācijas.

SALTO Austrum Eiropa un Kaukāzs sadarbībā ar vietējiem partneriem un pašvaldībām aicina jaunatnes organizāciju pārstāvjus piedalīties Moldovas studiju vizītē, lai šīs valsts darba ar jaunatni realitāti. Piecu dienu laikā tiks apmeklētas dažādas organizācijas, kas strādā ar sociālās iekļaušanas jautājumiem (dažāda veida), uzņēmējdarbību, jauniešu līdzdalību utt., lai iepazītu viņu pieredzi jaunatnes jomā, gan vietējo, gan starptautisko dimensiju, viņu metodes un veiksmes stāstus, kā arī izaicinājumus, ar kuriem tās sastopas savā ikdienas darbā. Tiks apmeklētas tādas organizācijas kā Eco Razeni (Razeni), Eco Village (Râșcova), Miras un Vesta (Comrat), Youth Friendly Helath Centre (Orhei) u.c. Tāpat studiju vizītes dalībniekiem būs iespēja vairāk iepazīt starptautiskos "Erasmus+" mobilitātes projektus, kā arī veidot jaunus sadarbības projektus.

Kas var piedalīties?
Studiju vizītē var piedalīties jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi un projektu vadītāji – nevalstisko organizāciju pārstāvji (īpaši tie, kas strādā ar iekļaušanu lauku reģionos), kā arī "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālo aģentūru projektu koordinatori.  
Studiju vizītes darba valoda ir angļu valoda, taču iespējams būs pieejams valodas atbalsts krievu valodā.

Dalībnieku atlasi veiks organizatori.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 8. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-reality-in-rural-areas-study-visit-to-moldova.7323/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
     

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv