Piesakies starptautiskām mācībām "Queer it Up" par LGBT tēmu iekļaušanu darbā ar jaunatni

Aicinām pieteikties jaunatnes darbiniekus, mācību vadītājus, jauniešu līderus, jaunatnes politikas veidotājus, brīvprātīgo mentorus un izglītotājus, kuri nav pazīstami ar LGBT+ kopienu, starptautiskām mācībām, kuru galvenais mērķis ir izzināt seksuālo identitāti, dzimumu izpausmi/identitāti. Mācības norisināsies no 23. līdz 28. septembrim Molinā, Spānijā. Pieteikšanās līdz 21. jūlijam.

Šīs mācības palīdzēs lauzt stereotipus un diskriminējošas attieksmes par LGBT kopienu.

"Queer it Up" ir 5 dienu mācības jaunatnes darbiniekiem no visas Eiropas. Mācībās aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, kuriem ir interese popularizēt pieejamu un iekļaujošu darbu ar jaunatni, kuriem ir apņemšanās attīstīt savu profesionālo darbību. Mācības sniegs iespēju iepazīt citus dalībniekus un tīkloties ar kolēģiem no visas Eiropas.

Darba metodes
Mācību metodoloģija ir balstīta eksperimentālā mācīšanās procesā un neformālajā izglītībā. Vidē, kurā dalībnieki var mācīties viens no otra (mācīšanās no vienaudžiem) un justies iedvesmoti, lai dalītos ar savu pieredzi un kritiski to izvērtētu. Daži mācību posmi norisināsies mazās grupās, citi visiem dalībniekiem kopā. Tāpat mācību laikā norisināsies tiešsaistes intervijas, video, vizuālā fasilitēšana un stāstu stāstīšanas metodes, paša vadīts mācību process un atvērtās telpas metodes.

Uzdevumi

 • nodrošināt nepieciešamās kompetences, lai iekļautu pozitīvu pieeju seksuālajai orientācijai un dzimuma identitātei un izpausmei darbā ar jaunatni;
 • izzināt specifiku un izaicinājumus, strādājot ar LGBT+ jauniešiem izglītojošās un Eiropas aktivitātēs;
 • apskatīt grūtības, ar kurām saskaras LGBT+ jaunieši, un, kā darba ar jaunatni praktiķi var kļūt par pozitīvo pārmaiņu un izaugsmes fasilitatoriem;
 • nodrošināt aktivitāšu kopumu un rīkus, lai cīnoties ar diskrimināciju SOGI (seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes) kontekstā;
 • piedāvāt vietu jautājumu uzdošanai un dalībnieku personīgajai izaugsmei;
 • veicināt izpratni un apziņu par LGBTI cilvēkiem visā Eiropas Savienībā;
 • aizsniegt iedzīvotājus, stiprināt dažādību un mazināt diskrimināciju;
 • atbalstīt galvenās personas, kas ir atbildīgas par LGBTI cilvēku vienlīdzīgu tiesību popularizēšanu ES;
 • izmantot "Erasmus+" programmu kā rīku, lai īstenotu projektus, kas popularizē LGBTI tiesības, cilvēktiesības un vienlīdzību.

Lūdzam ņemt vērā, ja Jūs jau strādājat vai jums ir pieredze, strādājot ar LGBTI, šīs mācības varētu būt jums neatbilstošas.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 21. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/queer-it-up-including-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expresion-in-youth-work-practice.7897/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 6736289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv