Piesakies starptautiskām apmācībām "B.R.I.D.G.E."

Biedrība “Līdzdalības platforma” meklē jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, NVO un citu organizāciju/iestāžu pārstāvjus vecumā virs 18 gadiem dalībai starptautiskajā apmācību kursā ““B.R.I.D.G.E. - BRing Inclusion anD GEt quality in youth exchanges””, kas notiks Rīgā no 2016. gada 17. līdz 28. augustam.

Apmācību kursa mērķi:
- Veicināt jaunatnes darba kvalitāti un jaunatnes organizāciju kapacitāti sociālās iekļaušanas jomā, paaugstinot jaunatnes darbinieku, jauniešu līderu, NVO un citu organizāciju/iestāžu pārstāvju kompetences kvalitatīvu un iekļaujošo jauniešu apmaiņu projektu organizēšanā;
- Veicināt jauniešu ar fizisko invaliditāti un bez līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un organizāciju aktivitātēs.

Apmācību laikā dalībnieki iemācīsies, uzzinās un atklās:
-    kā kvalitatīvi organizēt iekļaujošo jauniešu apmaiņas projektu, kur vienlīdzīgi piedalās jaunieši ar un bez invaliditātes;
-    par atšķirībām starp dažādiem uzskatiem un pieejām invaliditātei jauniešu projektos;
-    principus un ieteikumus iekļaujošajam jauniešu apmaiņas projektam;
-   grupas dinamikas īpatnības un sabalansētas jauniešu apmaiņas projektu programmas pamatprincipus;
-    neformālās mācīšanās pieeju un metodes jauniešu apmaiņām, kas apvieno jauniešus ar un bez invaliditātes;
-    par jauniešu grupas līdera lomu projektos un iesaistošos, līdzdalību veicinošos rīkus;
-    ciešo saikni starp partnerību un kvalitāti projektos, kā arī neformālās mācīšanas atzīšanas rīkus;
-    jaunatnes darba realitāti Eiropas Savienības, Austrumparnerības valstīs un Krievijā un Erasmus+ programmas atbalstu sadarbībai starp šiem reģioniem;    
-    nodibināt kontaktus, atrast partnerus un izstrādāt kopīgo projektu idejas.

 

Apmācību kursā piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Baltkrievija, Krievijas un Moldovas.

Izmaksas: Organizatori sedz uzturēšanās un ēdināšanas un apmācību izdevumus, kā arī ceļa izdevumus atbilstoši programmas Erasmus+ KA1 noteikumiem. Dalības maksa – 15 Eiro. Projektu finansē ES programma "Erasmus +: Jaunatne darbībā".
 

Valoda: apmācību kurss notiks krievu valodā.

Pieteikšanās
Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet elektronisko pieteikuma formu: līdz 2016. gada 13. jūnijam (ieskaitot). Atbilde par dalības apstiprināšanu tiks sniegta pēc 2016. gada 19. jūnija personīgi.

Kursa aprakstu (krievu valodā) skat. https://bridgelatvia.blogspot.com/.

Kursa aprakstu (angļu valodā) skat. http://trainings.salto-youth.net/5801.

Pieteikuma forma (krievu valodā) pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/1jLwNhbPuqWXIaBLLJR7atwHlIC0E6MXcV4nJz7xMcjk/viewform?c=0&w=1

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet: participationforall@gmail.com vai zvaniet 29452445 (Nataļja).

Nataļja Gudakovska
Projekta koordinatore

 

Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Jūnijs 2, 2016 - 15:15