Piesakies SALTO Appetiser apmācībām par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām

Šī gada beigās – no 5. līdz 9. decembrim – Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā norisināsies Appetiser apmācības “Ievadkurss: kā izmantot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautiskajā jaunatnes darbā” (Appetiser – An introduction on how to use the “Erasmus+: Youth in Action” Programme for international youth work). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 28. augustam.

Šīs apmācības dalībniekiem sniegs pirmo pieredzi starptautisko projektu iespējās, kā arī motivēs pašus rakstīt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumus. Lielākais akcents tiks vērsts uz 1. pamatdarbības projektiem, kuri atbalsta jauniešu mobilitātes iespējas: Jauniešu apmaiņas projektiem un Eiropas Brīvprātīgo darbu.

Apmācību dalībnieki – jaunatnes darbinieki, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem vietējā līmenī.

Galvenais šo apmācību mērķis ir ikvienu apmācību dalībnieku stiprināt pārliecībā, ka viņam ir pa spēkam īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus. Apmācību laikā ikvienam būs iespēja uzzināt, kādas ir projektu iespējas, strādājot ar jauniešiem starptautiskā vidē.

Definīcijas un oficiālās zināšanas šoreiz tiks atstātas otrā plānā. Dalībnieki apmācību laikā paši izpētīs “starptautiskuma” priekšrocības.

“Appetiser” apmācībās tev būs iespēja:
-    izbaudīt neformālo un starpkultūru mācīšanos;
-    iegūt pirmo pieredzi starptautisko jauniešu projektu īstenošanā;
-    apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu aktivitātes ietērpt starptautiskā kontekstā;
-    izpētīt iespējas, kā savas idejas iekļaut starptautiskajā jaunatnes darbā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos;
-    analizēt labās prakses piemērus, kas īstenoti ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu;
-    uzzināt, kādus ieguvumus starptautiskie projekti sniedz vietējā darbā ar jauniešiem.

Informācijai: nacionālās aģentūras, kuras strādā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ieviešanu un īstenošanu, katru gadu rīko vairākus Appetiser apmācību kursus. Nākamās Appetiser apmācības, kurās tiks aicināti dalībnieki arī no Latvijas, plānotas no 2017. gada 14. līdz 18. februārim Vācijā.  

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 28. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.5805/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Maijs 31, 2016 - 14:45