Piesakies SALTO apmācībām “Promote yourself!”

Izaicini sevi! Piesakies ilgtermiņa apmācībām, kurās varēsi apgūt, kā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu rezultātus padarīt redzamākus, kā tos vislabāk izplatīt un izmantot (DEOR). Pirmais apmācību posms notiks no 8. līdz 12. decembrim Solvēnijā, Ļubļanā. Pieteikšanās apmācībām līdz 2. novembrim.


Apmācībām var pieteikties…


-    Ja tev ir vismaz viena “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mobilitātes projektu plānošanas vai īstenošanas pieredze.
-    Ja tev ir ideja nākamajam mobilitātes projektam, kuru ir plānots iesniegt pirmā 2016. pusgada projektu pieteikumu iesniegšanas termiņos.
-    Ja vēlies palielināt īstenoto projektu ietekmi sabiedrībā, nodrošinot tam plašāku redzamību un efektīvāku projektu rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, izmantojot komunikācijas ekspertu un pasniedzēju ieteikumus.
-    Ja apņemies piedalīties visos trīs apmācību posmos:


1.    posms: pirmās apmācības no 8. līdz 12. decembrim Ļubļanā, Slovēnijā;
2.    posms: praktizēšana, idejas īstenojot vietējā reģionā. No 2016. gada janvāra līdz jūnijam. Šī posma mērķis ir izmantot praksē pirmā posma apmācībās gūtās zināšanas;
3.    posms: otrās apmācības. 2016. gada jūnijs/septembris. Šī apmācības posma mērķis ir sniegt praktisku atbalstu dalībniekiem par inovatīvajām metodēm, kas izmantotas ilgtermiņa apmācībās. Detalizētāka informācija par šī posma apmācībām, norises vietu un laiku, tiks sniegta 2016. gada pirmajā pusē.


Piedaloties apmācībās, tev jābūt gatavam:


-    pārdomāt pēdējā īstenotā projekta rezultāta izplatīšanas metodes;
-    dalīties savā pieredzē ar citiem dalībniekiem;
-    izpētīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietekmi, radot, izplatot un izmantojot īstenoto projektu rezultātus;
-    uzlabot savu komunikāciju, lai sasniegtu noteiktos mērķus;
-    atklāt inovatīvus komunikācijas kanālus, lai saturīgi izplatītu projektu rezultātus;
-    mācīties un jaunajās zināšanās dalīties tālāk.

 

Ja uz visiem šiem apgalvojumiem vari atbildēt  apstiprinoši, tad apmācības ir radītas tieši tev.


Papildus informācija


Kā rāda jaunatnes darba rezultāti, neformālās izglītības atzīšana un pierādīšana ir noderīga vērtība Eiropas jaunatnes projektos, kas ir vienlīdz svarīga visiem dalībniekiem. Efektīva projekta redzamība, projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana ir programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” uzsvars, kur labs DEOR plāns un darbība ir būtiska, lai projekts tiktu apstiprināts.


Parādīt īstenotā projekta rezultātus ir svarīgi ne tikai, lai atskaitītos Eiropas Komisijai, kas sniedz finansējumu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem, bet vissvarīgāk tas ir tādēļ, ka šādi var uzrunāt un jaunās aktivitātēs iesaistīt mērķgrupas jauniešus, tāpat var dalīties pieredzē, realizēt pārmaiņas, svinēt panākumus… Būtiskākie projektu rezultāti ir iespēja mācīties no dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām, pielāgojot jaunās zināšanas vietējai sabiedrībai. Tiesa, identificēšana, dokumentēšana un komunikācija ir diezgan sarežģīts process, bet tas kļūst vienkāršāks, ja to īsteno, izmantojot stratēģiskus plānus un radošumu. Palielinot “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu redzamību un ietekmi, tiks veicināta neformālās izglītības atzīšana starptautiskajā darbā ar jaunatni.


Mērķi un uzdevumi


Šo ilgtermiņu apmācību mērķis ir sniegt atbalstu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu iesniedzējiem un projektu īstenotājiem, lai izdodas veiksmīgi saplānot un īstenot visus ar projektu redzamību un rezultātu izplatīšanu (DEOR) saistītos pasākumus.


Apmācību kursā kopumā piedalīsies 30 dalībnieki (no Latvijas plānots nosūtīt 1 – 3 dalībniekus). 


Lai pieteiktos apmācībām, dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.


Pirmā posma apmācību norises laiks un vieta


Apmācības notiks Ļubļanas viesnīcā “Hotel M” (https://www.m-hotel.si/eng), no 2015. gada 8. līdz 12. decembrim.Par reģistrēšanos apmācībām


Pieteikšanās apmācībām “Promote yourself! Ilgtermiņa apmācības par to, kā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta rezultātus padarīt redzamākus, izmantojamākus un izplatāmākus (DEOR)” iespējama līdz 2. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu.


Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas:


1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.


Visas izmaksas (apmācības, ceļa izdevumi, dzīvošana un ēdināšana) par apmācību kursu tiks segtas no programmas “Erasmus+” finansējuma. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā.


Par SALTO Resursu centru


SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir astoņu resursu centru tīkls, kurā katrs no tiem darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Jaunatne darbībā”.


Papildus informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
ES programmu daļas projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv