Piesakies SALTO apmācībām Grieķijā: "Jaunatne un sociālā uzņēmējdarbība"

Apmācību kursam, kurš no 19. līdz 23. maijam notiks Atēnās, Grieķijā, aicināts pieteikties ikviens, kurš plāno īstenot starptautiskās jauniešu iniciatīvas un stratēģiskās partnerības projektus, uzsvaru liekot tieši uz sociālo uzņēmējdarbību. Pieteikšanās līdz 5. aprīlim. 

Par apmācībām

Apmācību "Jaunatne un sociālā uzņēmējdarbība" mērķis ir veicināt izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, kas var noderēt pēc tam programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", veidojot starptautiskus jauniešu iniciatīvas un stratēģiskās partnerības projektus. Būtisks akcents apmācībās tiks vērsts uz ilgtspējīgumu kā sociālās uzņēmējdarbības veiksmīgu pamatnosacījumu, kā arī jauniešu iespējām sākt savu uzņēmējdarbību. Izmantojot Strukturētā dialoga metodi, potenciālie programmas dalībnieki tiks iesaistīti diskusijās, vērtēšanā un iespēju apzināšanā, lai sajustu sociālās uzņēmējdarbības nozīmīgumu.  

Galvenais apmācību mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti Strukturētajā dialogā, kā arī līdzdarbošanos sociālajā uzņēmējdarbībā. Turklāt, lai adaptētu sociālajā uzņēmējdarbībā jau īstenoto praksi, apmācībās tiek plānota sinerģijas veidošana starp jaunatnes organizācijām. 

Apmācību kursā kopumā piedalīsies 30 dalībnieki (no Latvijas plānots nosūtīt 1 – 3 dalībniekus).  

Apmācību mērķa grupa

Šīs apmācības ieteicamas jaunatnes lietu darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu menedžeriem, kā arī cilvēkiem, kuri gatavi veidot un īstenot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" starptautiskos projektus, kas saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību, un meklē sadarbības partnerus Eiropā. 

Par reģistrēšanos apmācībām

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-and-social-entrepreneurship.4856/

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas). 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.

Visas izmaksas (apmācības, ceļa izdevumi, dzīvošana un ēdināšana) par apmācību kursu Grieķijā tiks segtas no programmas "Erasmus+" finansējuma. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. 

 

Par SALTO Resursu centru

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā "Support, Advanced Learning and Training Opportunities", kas latviešu valodā nozīmē "Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas". Tas ir astoņu resursu centru tīkls, kurā katrs no tiem darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā". 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
ES programmu daļas projektu koordinatore, 
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv