Piesakies projektu darbnīcai - POWER – jauniešu iespējas ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma (Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment)

Mācības ieslodzījumu vietu (īslaicīgās aizturēšanas vietas, cietumi u.c.), probācijas centru un NVO darbiniekiem norisināsies Latvijā no 2019. gada 3. līdz 9. martam. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt neformālo izglītību un attīstīt kopīgus "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektus, iesaistot tajos jauniešus ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma. Pieteikšanās līdz 2019. gada 6. janvārim!

Mācību laikā dalībniekiem būs:

  • telpa un laiks, kurā dalīties ar labo praksi un metodoloģiju no dalībnieku ikdienas darba ar jauniešiem ieslodzījuma vietās un/vai pēc ieslodzījuma;
  • iespēja nodefinēt neformālās izglītības lomu un vietu darbā ar jauniešiem ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma;
  • iespēja veidot jaunas partnerības un tīkloties nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • iespēja izstrādāt noteiktas projektu idejas, kuras īstenot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros.

Projektu izstrādes metodoloģija ir balstīta neformālās izglītības pamatprincipos.

Būtisks metodoloģijas elements ir balstīts mācību pieredzes holistiskajā dabā, izmantojot metodes, kas iesaista ne tikai kognitīvās vai intelektuālās pieejas, bet arī emocionālās un attieksmes pieejas.

Darba metožu dažādībai (prezentācijas, atvērta telpa, dizaina domāšana, uzmundrinošās aktivitātes, individuālā refleksija, tehniskā projektu vadība, atgriezeniskās saites tehnikas, komandas darbs u.c.) būs lielāka nozīme nekā jebkad agrāk, ilustrējot neformālās izglītības nozīmi un atbalstot jauniešu iespējas ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma.

Dalībnieku profils:

  • ieslodzījuma vietu ( īslaicīgās aizturēšanas vietas, cietumi u.c.) darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, projektu vadītāji, jaunatnes darbinieki u.c.) un probācijas dienesti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem;
  • NVO pārstāvji, kas strādā vai vēlas strādāt slēgtās institūcijās.

Dalībnieki aicināti pieteikties pāros vai individuāli, lai stiprinātu sadarbību un savstarpējo atbalstu, īstenojot kopīgus projektus, kuru mērķis ir iedvesmot jauniešus ieslodzījumā un pēc tā. Ir sagaidāms, ka pēc mācībām izveidotās partnerības izstrādā un iesniedz projekta pieteikumu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" programmā.

Mācību vadītāji: Natalja Gudakovska un Federika Milano (Federica Milano).

Lejupielādei: POWER_programme.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 6. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/po...
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ceļas izmaksas uz un no mācību norises vietas dalībnieks sedz no saviem līdzekļiem.

Plašāka informācija:
Agnese Lorence
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356258
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv