Piesakies projektam par darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pašvaldībā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) turpina sadarbību ar pašvaldībām ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Laikā no 2016.–2019. gadam JSPA kopā ar 20 Eiropas valstu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu "Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level", kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Līdz šim JSPA ir sniegusi individuālu atbalstu 7 pašvaldībām – Auces novada pašvaldībai, Brocēnu novada pašvaldībai, Dundagas novada pašvaldībai, Kocēnu novada pašvaldībai, Limbažu novada pašvaldībai, Saulkrastu novada pašvaldībai un Valmieras pilsētai.

Nākamajā periodā JSPA plāno turpināt sadarbību ar vēl 7 pašvaldībām.

Aicinām pieteikties projektam interesentus, kuri vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā un ir gatavi aktīvi darboties projektā 12 mēnešus.

Pieteikšanās projektam līdz 16. februārim!

Projekta aktivitātes īstenotas 4 moduļu ietvaros:

1. modulis Jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām (2018. gada marts – maijs).
  • 3 dienu klātienes apmācības
(2018. gada 28. februāris – 2. marts).
2. modulis Sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā (2018. jūnijs – augusts)
  • 3 dienu klātienes apmācības
(2018. gada 30. maijs – 1. jūnijs).
  • 2. starptautiskā konference
(2018. gada 4.-8. jūnijs, Portugāle).
3. modulis Individuālo darba plānu un vietēju aktivitāšu īstenošana (2018. gada septembris – novembris).
4. modulis Projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā (2018. decembris – 2019. gada februāris).

Detalizētāka informācija par projektu

Katrs modulis var ietvert 2-3 dienu klātienes apmācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisku darbu vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru.

Papildus projekta ietvaros būs iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs; pieredzes braucienos Latvijā un Eiropā; kā arī tiks nodrošināts atbalsts "Erasmus+: Jaunatne darbībā" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Piesakoties projektam, jāieplāno trīs dienu apmācības, kas notiks no 2018. gada 28. februāra līdz 2. martam. Kā arī jārēķinās ar 12 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.

Projektā aicināti pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti (vai citi darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu), kuri ir saņēmuši atbalstu no savas pašvaldības dalībai projektā. No vienas pašvaldības vēlams pieteikt 2-3 cilvēku grupu, kas kopīgi darbosies projekta ietvaros.

Pieteikuma anketa: https://goo.gl/forms/EbyT2pkQgQujsZmn2

 

Jautājumu gadījumu droši zvaniet vai rakstiet:
Agnese Lorence
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
67356258