Piesakies partnerību veidošanas aktivitātei "Šķērslis – iespēja" (Obstacle – Opportunity (O2))

No 2019. gada 19. līdz 24. februārim Latvijā norisināsies partnerību veidošanas aktivitāte "Šķērslis – iespēja". Pieteikšanās tiešsaistē līdz 3. decembrim. Šajā tīklošanās seminārā primāri ir aicinātas piedalīties organizācijas, kuras strādā vai vēlas strādāt ar jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas (un/vai invaliditāte). Šī semināra mērķis ir veicināt partnerības, kapacitātes stiprināšanu un starptautisku jauniešu mobilitātes projektu attīstību.

Vai tu strādā (vai vēlies strādāt) ar 13-30 gadus veciem jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas (un/vai invaliditāte)? Vai tu vēlētos viņiem piedāvāt vairāk iespējas, kā apgūt svarīgas kompetences starptautiskā vidē? Vai tu vēlētos iesaistīties kādā starptautiskā jauniešu projektā un atrast iespējamos projekta partnerus ES programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss"?

Ja uz jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad šī iespēja ir domāta tev!

Šis tīklošanās seminārs tiek organizēts, lai sniegtu papildu atbalstu organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas un/vai invaliditāte. Šis seminārs palīdzēs tev pārvērst savas idejas reālā projektā, kas sniegs vairāk iespējas jauniešiem ar ierobežotām iespējām!

Piedaloties seminārā:

 • izzināsi starptautiskās jauniešu apmaiņas un brīvprātīgā darba aktivitātes kā rīku jauniešu ar veselības problēmām iespējošanai, aktīvas līdzdalības atbalstam un sociālai iekļaušanai;
 • satiksi citas organizācijas, kas strādā ar līdzīgu mērķa grupu, iespējams izveidosi partnerību;
 • iepazīsies ar ES programmu projektu kvalitātes kritērijiem;
 • attīstīsi kompetenci izstrādāt jauniešu mobilitātes projektu, strādājot ar projekta ideju, kuru vēlāk iespējams īstenot.

Seminārā aicinām piedalīties to organizāciju pārstāvjus, kuri:

 • ir strādājuši (vai vēlas strādāt) ar jauniešiem ar veselības problēmām (un/vai invaliditāti);
 • ir pamatzināšanas par ES programmām (piemēram, jau ir piedalījušies informatīvajos semināros, mācību semināros, ir kaut ko lasījuši par šīm programmām, analizējuši šo programmu problēmas, iespējas);
 • vēlas uzzināt kaut ko vairāk par jauniešu mobilitātes iespējām, kuras piedāvā ES programmas;
 • saņem savas organizācijas atbalstu, lai uzsāktu starptautisku sadarbību (vai pat nākotnē apsver iespēju iesniegt projekta pieteikumu);
 • ir vismaz 18 gadus veci;
 • ir labas komunikācijas prasmes angļu valodā;
 • ir gatavi kopīgam, intensīvam mācību procesam (tiks ņemtas vērā personīgās speciālās vajadzības).

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 3. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/obstacle-opportunity-o2.7562/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Plašāka informācija:
Aija Kasemira
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356240
aija.kasemira[at]jaunatne.gov.lv