Piesakies mācībām “Solidaritātes darbnīcas: Solidaritātes projekti”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) izsludina praktiskās ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" mācības par Solidaritātes projektiem (turpmāk – mācības).

Aicinām visus interesentus, īpaši jauniešus vecumā no 18 – 30 gadiem, pieteikties šīm mācībām. Solidaritātes projekti jauniešiem sniedz iespēju īstenot solidaritāti, uzņemoties atbildību un sniedzot ieguldījumu, lai tādejādi rastos pozitīvas izmaiņas vidē, kurā jaunieši uzturas.

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešu ilgi projekti, kas:

  • palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • dod iespēju 18-30 gadus veciem jauniešiem, t. sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējā, uzlabot savas kompetences;
  • aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.

Ja Tev ir idejas, kādas izmaiņas vietējā sabiedrībā būtu veicamas, kā arī ir vēlme šīs izmaiņas ierosināt, bet trūkt finansējuma, piesakies mācībām! Tās norisināsies š.g. 18.-20. septembrim “Villa Dole”, Salaspils novadā, Doles salā.

Mācībās aicinām pieteikties dalībnieku komandās – pa 2 dalībniekiem no vienas organizācijas, biedrības, skolas vai institūcijas, ja tāda tiek pārstāvēta.

Pieteikšanos līdz š.g. 8.septembrim aicinām veikt elektroniski: http://ejuz.lv/tpk
Dalība mācībās ir bezmaksas!
Prioritāri tiks apstiprināta jauniešu, vecumā no 18-30 gadiem dalība.

 

Papildu informācijai:

Ineta Miglāne
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
ineta.miglane@jaunatne.gov.lv