Piesakies mācībām par darbu ar psiholoģiski sarežģītiem jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes jomā strādājošos pieteikties tiešsaistes mācībām “Darbs ar psiholoģiski sarežģītiem jauniešiem NEET situācijā”, kas notiks 1.-2. decembrī platformā Zoom. Mācības palīdzēs atpazīt manipulējošu uzvedību, tās izpausmes veidus un pazīmes, kā arī ļaus apgūt metodes, kā reaģēt uz jauniešu manipulējošu uzvedību. Dalībai mācības ir nepieciešams reģistrēties līdz 23.novembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/aPbqm4xGPTrMKtJP9.

Jaunatnes jomā strādājošajiem speciālistiem ir būtiski attiecībās ar sarežģītiem jauniešiem uzturēt veselīgas robežas, kā arī svarīgi saprast, kā reaģēt uz manipulējošu jaunieša uzvedību vai pasīvu agresiju. Mācību mērķis ir veicināt jaunatnes jomā strādājošo speciālistu, kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijā, izpratni par jauniešiem ar psiholoģiski manipulējošu uzvedību (tajā skaitā upura sindromu), iemācīt to atpazīt, kā arī sniegt praktiskus ieteikumus un metodes, kā reaģēt uz šādu jauniešu uzvedību.

Dalībai mācībās tiek aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, mentori un programmu vadītāji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā gan pašvaldību iestādēs, gan NVO, gan arī ārpus tām.

SVARĪGI! Šī mācības ir plānotas kā interaktīvs vebinārs, kas paredz aktīvu dalībnieku līdzdalību un iesaisti diskusijās, gadījumu analizē, lomu spēlēs, kā arī metožu apguvi un praktizēšanu. Mācības veidos gan teorētiskā daļa, gan grupu darbi un individuāli uzdevumi.

Dalībai mācībās ir nepieciešama klusa telpa, dators ar stabilu interneta pieslēgumu, ar videokameru un mikrofonu, ko aktīvi izmantosim visu mācību laiku.

Pieteikšanās dalībai mācībās līdz 23.novembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/aPbqm4xGPTrMKtJP9

Mācību programmas ilgs katru dienu no 9:30 līdz 15:30. Dalībniekiem tiks piedāvāts arī praktisks darbs ārpus Zoom sesijas pirmās dienas pēcpusdienā.

Šīs mācības notiek ilgtermiņa Stratēģiskās partnerības sociālās iekļaušanas jomā ietvaros. 

 

Kontaktpersona papildus informācijai par mācībām:

Jana Priedniece
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv
t.67356258