Piesakies mācībām „Mācīšanās process darbā ar jaunatni”

Līdz 5. septembrim piesakies mācību kursam jaunatnes jomas speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem (mācības notiek angļu valodā) par to, kā padarīt vieglāku mācīšanos darbā ar jaunatni (Learning to Fly! Training course on Facilitation of Learning in Youth work), kas notiks 03.-09. novembrī Vācijā. Rezultāti dalībnieku atlasei tiks paziņoti 27. septembrī.

Šajās mācībās tās dalībnieki apgūs jaunatnes darba mācīšanās procesu, kā arī sniegs ieskatu par rīkiem, kas palīdz organizēt mācīšanās procesu. Mācībās tiks apgūtas mācīšanās koncepti un teorijas, metodes mācīšanās veicināšanai.

Mācības tiek organizētas ir projekta „Time to Show Off” ietvaros, kura ietvaros nacionālās aģentūras no Īrijas, Itālijas, Vācijas un Latvijas, kopā ar Salto centru un jomas ekspertiem izstrādās moduļus, kā fasilitēt mācīšanos darbā ar  jaunatni.

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ne...

 

KĀ PIETEIKTIES?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 5.septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ne...

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

•kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

•nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

•sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv