Piesakies mācībām "100% Youth City" par darbu ar jaunatni pašvaldībā un jauniešiem draudzīgas pilsētas tēlu

Mācības norisināsies no 11. līdz 17. novembrim Bragā, Portugalē. "100% Youth City" mācības ir integrēts rīcības plāns ar starpsektoru pieeju vietējai jaunatnes politikai, kas koncentrējas uz jauniešu vajadzību analīzi, izmantojot jauniešu līdzdalības procesus. Tas skar neaktīvo jauniešu izaicinājumus, ar kuriem mūsdienās saskaras daudzas ES pilsētas. Pieteikšanās mācībām līdz 23. septembrim!

"100% Youth City" sevī apvieno politikas salīdzinošo novērtēšanu, vairākas ES metodoloģijas, augstu līdzdalības līmeni, atvērtu koordinēšanas metodi, strukturēto dialogu un kopīgu vadību.

Šī metodoloģija sniegs iespēju diskutēt par un trenēties veidot integrētu rīcības plānu vietējai jaunatnes politikai ar starpsektoru pieeju, koncentrējoties uz vajadzību analīzi un izmantojot jauniešu līdzdalības procesus.

Mācību mērķi

 • izstrādāt integrētu jaunatnes politikas rīcības plānu, kurā izmantota starpsektoru pieeja un veikta jauniešu vajadzību analīze, izmantojot jauniešu līdzdalības procesus;
 • popularizēt neformālo izglītību un nodrošināt metodoloģijas un rīkus vietējās jaunatnes politikas attīstīšanai;
 • parādīt dalībniekiem metodes, kā pārnest zināšanas un pieredzi uz darbu ar jaunatni;
 • radīt atvērtu vidi attīstībai un dalīties ar labo praksi, rīkiem un metodēm;
 • vairāk uzzināt par programmas "Erasmus+" iespējām jauniešiem, īpaši otrās un trešās pamatdarbības projektiem;
 • izprast strukturētā dialoga konceptus pašreizējās ES prezidentūras ietvaros;
 • izprast darba ar jaunatni un kopīgas vadības konceptus pašreizējās prezidentūras ietvaros;
 • izprast koordinēšanas koncepta atvērto metodi "Erasmus+" ietvaros.

Specifiskie mērķi

 • atbalstīt pašvaldības un jauniešu pārstāvjus, lai attīstītu starpsektoru vietējās jaunatnes politikas reformas;
 • izstrādāt kartēšanas stratēģijas un jaunatnes datu apkopošanu;
 • kopā ar jauniešiem izstrādāt jaunatnes jomas finansēšanas modeļus;
 • izstrādāt jaunatnes pakalpojumu sistēmu un jauniešu infrastruktūru, kas atbilst jauniešu vajadzībām;
 • izstrādāt strukturētā dialoga un iespējošanas plānu visiem jaunatnes jomā iesaistītajiem (jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, valsts pārvaldē strādājošajiem un politiķiem);
 • radīt saikni starp neformālo mācīšanos un formālo izglītību, izmantojot iespējošanas modeli vai procesu;
 • radīt vidi, kurā identificēt kopīgās vajadzības un visu iesaistīto izaicinājumus;
 • izstrādāt risinājumus identificētajām problēmām, izaicinājumiem, izmantojot projektu un tīkla aktivitātes;
 • radīt uz sadarbību vērstu vidi, kurā dalīties ar pieejām, instrumentiem, praksi un efektīvām idejām , kā īstenot Strukturētā dialoga projektus un iespējošanas ciklus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos.

"100% Youth City" plāno veicināt efektīvu izraudzīto pārstāvju, jaunatnes darbinieku un vietējo, reģionālo un nacionālo jauniešu līderu iespējošanu, izmantojot zināšanas par neformālo izglītību.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 23. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/100-youth-city-cross-sectorial-reforms-on-local-level-youth-policy-methodology-from-100-youth-city-quality-label-for-youth-friendly-cities.7498/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv