Piesakies Eiropas Solidaritātes korpusa mācībām Slovākijā (European Solidarity Corps for All)

Šajās mācībās tiks likts uzsvars uz dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaisti Eiropas Solidaritātes korpusa projektos, mudinot un iedvesmojot jaunatnes darbiniekus un sociālos darbiniekus uzsākt iekļaujošu solidaritātes projektu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Mācības norisināsies no 19. līdz 23. oktobrim Slovākijā. Pieteikšanās līdz 22. augustam!

Mācību uzdevumi:

 • mudināt jaunatnes darbiniekus īstenot iekļaujošus projektus, lai palīdzētu pārvarēt bailes un šķēršļus, kas varētu rasties īstenojot šāda veida projektus;
 • radīt jaunatnes darbiniekiem labāku izpratni par cilvēkiem ar ierobežotām iespējām (atslēgas koncepti sociālās iekļaušanas jomā);
 • saprast, kā tikt galā ar iekļaušanas jautājumiem Eiropas Solidaritātes korpusa projektos;
 • izzināt dažādas iekļaujoša darba ar jaunatni iespējas Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietvaros;
 • diskutēt un analizēt cilvēku ar ierobežotām iespējām izaicinājumus Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs;
 • uzlabot kompetences, kā veicināt jauniešu ar mazāk iespējām mācīšanās procesu;
 • iepazīt dažādus iekļaušanas rīkus, metodes un pieejas;
 • apmainīties ar labo praksi, kā iekļaujoši projekti var ietekmēt projektu dalībnieku dzīves ceļu.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 22. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-for-all.8092/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv