Piesakies Eiropas jaunatnes darba, sociālās iekļaušanas un uzņēmējdarbības konferencei

Starpsektoru konference ļaus izzināt jaunatnes darba lomu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un sniegs padomus sadarbībai starp dažādām jomām, šādi atbalstot sociālo inovāciju un uzņēmējdarbību starp jauniešiem visā Eiropā. Piesakies konferencei līdz 21. jūnijam. Tā norisināsies no 24. līdz 26. novembrim Malmē, Zviedrijā.

Ņemot vērā, ka Eiropā ir augsts jauniešu bezdarba līmenis, uzņēmējdarbība tiek piedāvāta kā alternatīvs veids, kā realizēt savu potenciālu.

Jaunatnes darbs ļauj jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, kas ir nozīmīgas jebkurā ikdienas dzīves aspektā. Tomēr jaunatnes darbs nekad nav spēlējis būtisku lomu, lai mudinātu apgūt uzņēmējdarbības prasmes. Uzņēmējdarbība reti tiek izvirzīta kā prioritāte mācību procesā. Pašlaik jaunatnes darbs Eiropā ir būtiski attīstījies, un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programma ir ļāvusi apgūt prasmes, kuras nepieciešamas konkurējošajā darba tirgū.

Ir vairāki veidi, kā jaunatnes darbs var atbalstīt uzņēmējdarbību. Piemēram, jaunatnes darbs var palīdzēt jauniešiem veikt pārdomātus lēmumus, parādot uzņēmējdarbības karjeras riskus. Tas var radīt lielāku atbildības sajūtu, veicot ekonomiskās darbības, liekot jauniešiem sniegt atgriezenisko saiti par biznesa ideju vērtībām un ētiskumu. Tāpat jaunatnes darbs var mudināt jauniešus izvēlēties alternatīvus biznesa modeļus – kā dalībniekiem sociālajā ekonomikā – piemēram, asociācijās, kooperatīvos, nodibinājumos un sociālajos uzņēmumos. Tāda tipa uzņēmējdarbībā būtiskas ir vērtības, prakse un attieksme, ko veido jaunatnes darbs. Tā ir balstīta uz Eiropas sadarbības principiem, komandas darbu un sociālās ietekmes apzināšanos, turklāt bieži rada augsta līmeņa sociālo inovāciju.

Kāpēc tev būtu jāpiedalās?

Tas būs forums, kura laikā tu varēsi satikt daudzus līdzīgi domājošos un apmainīties ar savām zināšanām. Tu varēsi izzināt dažādas sociālās uzņēmējdarbības dalībnieku lomas un uzņēmējdarbības procesu visā Eiropā, dalīties ar savu pieredzi, labās prakses piemēriem, kā arī radīt vai stiprināt sadarbību. Tu apjautīsi saikni starp jaunatnes darbu, sociālo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības mācīšanos un sociālo inovāciju, satiekot dažādus ekspertus un sociālos uzņēmējus dinamiskos apstākļos. Apmeklējot dažādus sociālos uzņēmumus un satiekot uzņēmējus, tu smelsies iedvesmu jauniem projektiem.

Konferences mērķi:

  • Definēt un izplatīt jaunatnes darba lomu uzņēmējdarbības mācīšanā un jauno sociālo uzņēmēju atbalstīšanā;
  • Radīt kopēju izpratni starp jaunatnes darbiniekiem par sociālo uzņēmējdarbību;
  • Ieskicēt sociālās uzņēmējdarbības atbalsta struktūru/dalībniekus/politiku/programmas/ finansiālos modeļus nacionālā un Eiropas līmenī;
  • Rosināt un stiprināt sadarbību nākotnē starp jaunatnes darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm;
  • Nodrošināt noderīgas prakses un metožu apmaiņu, kas varētu noderēt sociālās uzņēmējdarbības atbalstīšanai un veidošanai;
  • Popularizēt “Erasmus+” ieguldījumu, atbalstot uzņēmējdarbības mācīšanos un sociālo uzņēmējdarbību.  

Pieteikties konferencei iespējams līdz 2015. gada 21. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/towards-collaborative-practice-european-conference-on-youth-work-social-innovation-and-enterprise.4978/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv