Piesakies cilvēktiesību izglītības kontaktu veidošanas semināram (Contact Making Seminar on Human Rights Education)

Kontaktu veidošanas semināram aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kā strādāt ar cilvēktiesību izglītību starptautiskos jauniešu projektos. Tā būs iespēja iepazīties ar jauniem partneriem, lai kopā izstrādātu cilvēktiesību izglītības projektus programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss". Seminārs norisināsies no 4. līdz 7. jūlijam Vīnē, Austrijā. Pieteikšanās līdz 28. aprīlim!

Seminārā satiksies jaunatnes darbinieki, kuriem ir pieredze, strādājot ar Cilvēktiesību izglītību (piemēram, anti/diskriminācija, anti/rasisms, iespējošana, miera izglītība, LGBTQ, pilsoniskā izglītība, vide, bērnu tiesības, vērtību izglītība utt.), kuri ir nesen piedalījušies mācībās par cilvēktiesību izglītību (piemēram, piedaloties projekta  "Jaunatne par cilvēktiesībām" mācībās (https://noored.ee/human-rights-education/ ). Viņi semināra laikā izzinās cilvēktiesību izglītības iespējas programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektos, kā arī varēs veidot jaunas partnerības.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 28. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/contact-making-seminar-on-human-rights-education.7933/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Agnese Lorence
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 6736258
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv