Piesakies ceturtajam Austrumu partnerības Jaunatnes forumam Lietuvā (The 4th Eastern Partnership Youth Forum)

Šogad Austrumu partnerība svin 10 gadu jubileju, šajā laikā Lietuvā norisināsies ceturtais Austrumu partnerības Jauniešu forums. Centrālā foruma tēma šoreiz būs "Kritiska domāšana, izmantojot medijpratību un aktīvu līdzdalību". Forums norisināsies Viļņā 2019. gadā no 17. līdz 20. jūnijam. Pieteikšanās līdz 5. aprīlim!

Forumā pulcēsies jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie, aptuveni 250 dalībnieki: no katras Austrumu partnerības valsts ieradīsies 10 cilvēku delegācija – jaunieši, organizāciju un institūciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvji, Austrumu partnerības vēstnieku tīkla pārstāvji, 34 "Erasmus+" Programmas valstu pārstāvji – 2 delegāti no katras valsts, fasilitatoru komanda un eksperti, kā arī citi pārstāvji no Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, nacionālajām aģentūrām un starptautiskām jauniešu organizācijām.

Kas ir Austrumu partnerība?
Tā ir kopīga politikas iniciatīva, kas uzsākta 2009. gadā, lai stiprinātu attiecības starp Eiropas Savienību un sešām Austrumu kaimiņvalstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu. Austrumu partnerība ir balstīta uz kopīgām brīvības, demokrātijas un cilvēktiesību vērtībām, kā arī kopīgu vienošanos par tirgus ekonomisko un ilgtspējības attīstību.

Galvenie foruma mērķi:

 • svinēt Eiropas Savienības un Austrumu partnerības sadarbības 10 gadu jubileju, izcelt ietekmi un sasniegumus;
 • sniegt iespēju jauniešiem piedalīties augsta līmeņa diskusijās par kopēju Eiropas Savienības un Austrumu partnerības sadarbības redzējumu, kā arī, lai sagatavotu rekomendācijas Austrumu partnerības samitam 2020. gadā;
 • stiprināt diskusijas un vienotību starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības delegātiem par jauniešu vajadzību kopumu un jaunatnes politiku;
 • veicināt nākotnes sadarbību, partnerības un labās prakses apmaiņu starp jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, organizācijām un institūcijām, kas strādā ar jaunatnes politiku Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs;
 • apkopot jauniešu viedokli par kritisko domāšanu, medijpratību un aktīvu līdzdalību;
 • informēt par Austrumu partnerības augsta līmeņa samita diskusijām 2020. gadā.

Kāpēc piedalīties?
Tā būs unikāla iespēja satikt jauniešus, jaunatnes darbiniekus un citus iesaistītos no dažādām valstīm, dalīties ar viņiem pieredzē, kā arī nodibināt ar viņiem kontaktus un tīkloties turpmākai sadarbībai un kopīgām iniciatīvām. Tu satiksi politiķus, politikas veidotājus, tev būs iespēja ar viņiem diskutēt par jauniešiem būtiskiem jautājumiem. Tev būs iespēja ietekmēt jaunatnes politiku un programmas – konferences secinājumi būs pamats, lai uzlabotu jaunatnes stratēģijas un aktivitātes ES un citās iesaistītajās valstīs.

Dalībnieku profils
Dalībniekiem vajadzētu atbilst vienam no profiliem:

 1. Aktīvi jaunieši, kas var sniegt ieguldījumu forumā ar savu personīgo pieredzi, piemēram, jaunieši, kas strādā jauniešu organizācijās, NVO vai pilsoniskās sabiedrības organizācijās, kas ir iesaistītas jaunatnes projektos vai programmās, brīvprātīgajā darbā, kopienas aktivitātēs, sociālo uzņēmumu dibinātāji – gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
 2. Jaunatnes darbinieki un tie, kas strādā ar jauniešiem, kādā no foruma tematiskajām jomām.

Dienas kārtība
17. jūnijs  Ierašanās diena, vakarā  - foruma atklāšana
18. jūnijs Atklāšana, paneļdiskusijas, darbnīcas/mācības, vakariņas viesnīcā
19. jūnijs Darbnīcas/mācības, noslēgums, atvadas
20. jūnijs Došanās mājup

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 5. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-4th-eastern-partnership-youth-forum.7880/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv