Piesakies apmācībām par stāstu stāstīšanu "Set your Story free"

Ja tu vēlies noskaidrot, kurš ir senākais jebkad izstāstītais stāsts, piesakies apmācībām, kas norisināsies no 30. aprīļa līdz 6. maijam Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 12. martam!

Stāstu stāstīšanai ir nozīmīga starpkultūru vērtība. Dalīšanās stāstos ar citiem vieno kopienas un kultūras, turklāt tā var radīt lielu ietekmi uz pašiem stāstniekiem – šis process ļauj iztaujāt un padziļināt izpratni par savu pieredzi un pieņēmumiem par pasauli, kurā mēs dzīvojam un strādājam, kā arī pašiem par sevi. Daloties nozīmīgos stāstos, var notikt šīs bagātinošās tikšanās, kad cilvēki var dalīties tajā, kas viņi ir, neņemot vērā, no kurienes viņi nāk, cik veci ir, kāds ir viņu dzimums, finansiālais stāvoklis vai izglītības līmenis. Gudri izmantojot stāstu stāstīšanu kā rīku, tas var būt labs ietvars sarunu vadīšanai.

Mērķis
Šo apmācību mērķis ir vairot dalībnieku zināšanas par inovatīvām stāstu stāstīšanas tehnikām, gan padarot sevi spēcīgāku, gan ļaujot dalībniekiem atbalstīt jauniešus, ar kuriem viņi strādā, attīstot to personības un palīdzot attīstīt viņu dzīves ceļu.

Apmācībām ir vairāki uzdevumi:

  • apgūt galvenos stāstu stāstīšanas elementus un to pielietojumu;
  • vairot zināšanas par mācīšanās nozīmi stāstu stāstīšanā;
  • iemācīties, kā radīt empātiju un drošu vidi dalībniekiem;
  • trenēt izpratni un aktīvu klausīšanos;
  • dalīties labajos piemēros starp jaunatnes darbiniekiem, izzināt un attīstīt kopīgus mācību rīkus, lai varētu tos pielietot jaunatnes darbā;
  • izzināt programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas jauniešu attīstības atbalstam un sadarbības veicināšanai starp dalībniekiem.

Dalībnieku profils
Šīs apmācības domātas cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju, kuri ir invalīdi, migranti vai bēgļi, iekļaušanas jautājumos. Apmācību dalībniekiem jābūt aktīviem jaunatnes jomā vietējā, nacionālā vai starptautiskā līmenī kā jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes līderiem, EBD mentoriem vai brīvprātīgajiem. Dalībniekiem jāspēj sazināties angļu valodā, kā arī piedalīties visās apmācību dienās (6 pilnas dienas).

Saturs un metodoloģija
Apmācībām ir raksturīgi neformālās izglītības principi un metodes: dalībnieki varēs balstīties savā pieredzē un dalīties tajā ar pārējiem apmācību dalībniekiem. Neformālās izglītības metodes tiks izmantotas, uzsvaru liekot uz eksperimentālajiem mācību cikliem un uz apmācāmo centrētu pieeju. Apmācības piedāvās holistisko skatījumu, lai piedzīvotu stāstu stāstīšanu un to nozīmīgumu mācību procesā un pieredzes pārnesē jaunatnes darbā. Turklāt konkrēts laiks tiks atvēlēts jaunas stāstu stāstīšanas aktivitātes izstrādei, kā arī jaunu projektu izstrādei vietējā un starptautiskajā līmenī.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 12. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/set-your-story-free-tc.6309/ .  

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
- kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
- nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
- sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv