Piesakies apmācībām par jauniešu ar invaliditāti iesaisti programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā iespēju jaunām organizācijām, kurām nav līdzšinējās pieredzes projektu īstenošanā programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.  Piesakies ilgtermiņa atbalsta projektam “Būt kopā”, kura ietvaros piecām organizācijām tiks sniegts atbalsts sociālās iekļaušanas projektu izstrādē. Pieteikšanās apmācībām līdz 19. martam.

Uzsākot projektu, plānotas nacionāla līmeņa vienas dienas apmācības organizācijām, kuras mēdz strādāt ar jauniešiem ar invaliditāti, bet līdz šim nav īstenojušas projektus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā.

 

Apmācību programmā plānots sniegt detalizētu informāciju par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektu veidiem: Jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas Brīvprātīgā darba projekti un Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā projekti, kā arī citu informāciju par iespējām iesaistīties programmā. Taču īpašs uzsvars šajās apmācībās tiks likts uz praktiskiem ieteikumiem, kas jāņem vērā, iesaistot projektos jauniešus ar invaliditāti. Šīs apmācības īpaši noderīgas būs jauniešu organizācijām, kas vēlas savās aktivitātēs iesaistīt un atbalstīt citus jauniešus, kuriem ikdienā nav dotas šādas iespējas.

 

Apmācības notiks 2017. gada 27. martā, no plkst. 10:00 līdz 17:00, Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā. Pieteikšanās apmācībām līdz 2017. gada 19. martam, aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/A6BjTa0afkNvgdFj1. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 21. martam.

 

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kas vēlētos īstenot projektus, iesaistot jauniešus ar invaliditāti. Apmācības paredzētas 30 dalībniekiem un ir BEZ MAKSAS.

 

Papildus informācijai:
Agnese Lorence
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
67356258