Piesakies apmācībām par Jauniešu apmaiņas projektiem "EYE Opener"

Šo apmācību laikā, dalībniekiem būs iespēja apgūt visas pamatzināšanas, lai iesniegtu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu, finansējuma saņemšanai. Apmācības norisināsies no 2018. gada 9. līdz 14. februārim Nīderlandē. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Šajā aktivitātē tiks likts uzsvars uz pieaugušo un jauniešu darbu pāros (viens pieaugušais  un viens vai divi jaunieši vecumā no 15-18 gadiem). Tāpēc dalībnieki aicināti pietiekties pāros/grupās.

Mērķi:

  • sniegt informāciju par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektiem;
  • sniegt mācīšanās pieredzi grupā, rakstot Jauniešu apmaiņas projektu;
  • attīstīt pamatprasmes, zināšanas un attieksmes, lai īstenotu jauniešu apmaiņu;
  • saprast neformālo mācīšanos un jauniešu līdzdalību mācīšanās procesā;
  • izzināt grupas līdera lomu jauniešu mācīšanās procesā;
  • veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību jauniešu apmaiņas plānošanā.

Jauniešu piedalīšanās apmācībās, piešķir procesam pilnīgi jaunu dinamiku. Jaunieši iegūst zināšanas par projektu veidošanu un sadarbība starp jauniešiem un pieaugušajiem uzlabojas. Daži uzdevumi tiks veikti nacionālajās grupās, daži jauniešu/pieaugušo grupā un šo grupu rezultāti tiks salīdzināti. Tādējādi apmācības apstiprinās jauniešu kompetenci pašiem plānot projektus.

Lejupielādei: TC EYEOpener introduction with programme NL.pdf
 

 

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ey...

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv