Piesakies apmācībām par jaunatnes līdzdalības veicināšanu (Destination: Youth Participation)

No 2017. gada 21. līdz 27. novembrim Grieķijā, Atenās norisināsies praktiskas apmācības, kuras palīdzēs dalībniekiem apgūt kompetences un instrumentus, kuri veicina jauniešu aktivitāti un līdzdalību sabiedrībā. Pieteikšanās līdz 10. septembrim!

Šīs apmācības paredzētas divām dalībnieku mērķgrupām:

  • pieredzējušiem profesionāļiem jaunatnes līdzdalības jomā, kuri vēlas uzlabot savas spējas jauniešu iesaistē;
  • kā arī tiem, kas nav tiešā veidā strādājuši jaunatnes līdzdalības veicināšanas jomā, taču, kuriem ir izteikta interese uzlabot savas zināšanas, prasmes un pieejas, lai iesaistītos jaunatnes līdzdalības iniciatīvās un projektos.

Ir dažādas definīcijas jaunatnes līdzdalībai, no kurām neviena netiek pilnībā pieņemta kā pareiza vai nepareiza, jo realitātes, pieņēmumi un pieredzes atšķiras, taču tās visas var ietvert Eiropas Padomes lietotajā jaunatnes līdzdalības plašas pieejas definīcijā:
Līdzdalība un aktīvs pilsoniskums paredz tiesības, vietu un iespēju, ja nepieciešams arī atbalstu, lai piedalītos un ietekmētu lēmumus un iesaistītos pasākumos un aktivitātēs, tādējādi veidojot labāku sabiedrību.

Jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē ir aktuāla problēma politiskajā dienaskārtībā. Dažādi pētījumi atklāj, ka jaunieši nepiedalās tradicionālajos līdzdalības veidos, taču tajā pašā laikā viņi rada jaunus veidus sociālpolitiskajai iesaistei. Jaunatnes darba loma nemainās. Tāpat nemainās neformālās izglītības nozīmīgums. Ir inovāciju nepieciešamība, taču nepieciešams atgriezties arī pie pamatiem. Jaunatnes darba nozīmīgumu, kombinējot ar iespējām, kuras piedāvā neformālās izglītības pieejas, var sniegt atbildes uz to, kā aktivizēt jauniešus.

Apmācību koncepts
Apmācības balstītas neformālās izglītības pamatprincipos, kā mācību vidē, kas ļauj jauniešiem aktivizēties, iesaistīties un līdzdarboties, īpaši, kad tiek apzināti izmantots Kolba eksperimentālais mācību cikls.
Apmācībās būs klātienes simulācija, kuras laikā dalībnieki izies eksperimentālo mācību ciklu, veiks reālas aktivitātes vietējā sabiedrībā. Turklāt, simulācijas pieredze tiks reflektēta, dalībniekiem būs iespēja uzlabot savas kompetences, apmeklējot seminārus, kas pielāgoti viņu vajadzībām. Šādā veidā dalībnieki varēs daudz efektīvāk strādāt ar dažādām mērķgrupām, ļaujot tām uzņemties iniciatīvu un līdzdarboties vietējās kopienās.

Šis ir vairāku soļu process, kas var tikt pārveidots un adaptēts vietējo jauniešu mērķgrupu nepieciešamībām (minoritātes, jaunieši NEET situācijās, jaunieši ar invaliditāti), kā arī dažādu jomu kontekstā (vide, māksla, sports u.c.), kā rokasgrāmata, kas palīdz aktivizēt, iesaistīt un sagatavot jauniešus aktīvai līdzdalībai.

Galvenie mērķi:

  • radīt kopīgu izpratni par jaunatnes līdzdalību un tās procesiem, trendiem, šķēršļiem un iespējām;
  • nodrošināt dalībniekiem praktiskas metodes, rīkus un pieejas, kas var palīdzēt padarīt jauniešus aktīvākus, veicināt viņu iesaisti un līdzdalību demokrātiskā dzīvē;
  • sniegt atgriezenisko saiti par dalībnieku lomu un attīstīt nepieciešamās prasmes jauniešu aktivizēšanai, iesaistei un motivēšanai kļūt par aktīviem pilsoņiem;
  • nodrošināt vietu tīklošanās aktivitātēm, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanai, ideju apmaiņai, praktiskajām nodarbībām un vīzijas radīšanai par jauniešu līdzdalību;
  • prezentēt "Erasmus+" un citas iespējas, kas var atbalstīt jauniešu iniciētu sadarbību un projektu attīstīšanu un īstenošanu.

Apmācību metodes un struktūra
Šīs ir piecu dienu apmācības, kurās ietilpst arī novērtēšanas fāze, kurā apmācītāji novērtēs aktivitāšu ietekmi uz dalībnieku ikdienas praksi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja tiksiet izvēlēts dalībai apmācībās, jums būs aktīvi jāiesaistās apmācību laikā, kā arī novērtēšanas daļā.

Mērķgrupa
Jaunatnes darbinieki, apmācītāji, treneri, jaunatnes līderi, projektu vadītāji, izglītotāji no formālās un neformālās izglītības vides, ieskaitot sporta, kultūras un valsts iestādes, kas ir aktīvas vai vēlas iesaistīties jauniešu līdzdalības iniciatīvās un projektos.

Lejupielādei: Call Destination Youth Participation un Programma.
 

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/destination-youth-participation.6733/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv