Piesakies apmācībām par darba ar jaunatni stratēģijas izstrādi savā pašvaldībā!

Lai veicinātu pašvaldību izpratni par jaunatnes politikas veidošanu ilgtermiņā, kā arī sniegtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par stratēģisko dokumentu izstrādi un ieviešanu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties ilgtermiņa apmācībām (turpmāk – apmācības).

Apmācību mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni stratēģiju izstrādē.

Apmācību plāns:

  • 1. posms. Trīs dienu apmācības (5.-7.06.2017), kuru ietvaros dalībnieki uzzinās vairāk par stratēģisko dokumentu ietvaru, konceptu, nepieciešamību. Iedziļināsies to saturā, izstrādes metodikā utt.
  • 2. posms. Mājasdarbs (apm. no jūnija vidus līdz oktobra sākumam). Dalībnieki strādā individuāli pie savas pašvaldības stratēģijas darbam ar jaunatni izstrādes.
  • 3. posms. Divu dienu apmācības (oktobris), kuru laikā dalībnieki prezentē savas izstrādātās stratēģijas, veic to analīzi un strādā pie nepieciešamajiem precizējumiem/papildinājumiem (ja attiecināms).

Apmācībām aicināti pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti (vai citi darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu), kuru darba pienākumos ietilps jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana. Piesakoties apmācībām, pretendenti apņemas piedalīties visos ilgtermiņa apmācību posmos. Apmācības paredzētas 20 dalībniekiem un ir BEZ MAKSAS.

Pieteikšanās apmācībām līdz 2017. gada 26. maijam, aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/1Rv3NDlq3G8I3Fpl2. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 30. maijam.

Jautājumu gadījumā droši zvaniet vai rakstiet:
Agnese Lorence
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
67356258