Piesakies apmācībām “NEETWORK in action – quality in EVS for NEETs”

Pagarināta pieteikšanās līdz 20. septembrim! Apmācību kurss notiks no 25. līdz 31. oktobrim, IgaunijāTas ir daļa no ilgtermiņa programmas “EBD kā metode darbā ar jauniešiem NEET* situācijās”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem, lai viņi no NEET situācijām (jeb jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) kļūst par izglītotiem, nodarbinātiem un mobiliem jauniešiem. Šo mērķi plānots sasniegt, jauniešus NEET situācijās vairāk iesaistot EBD projektos. 

Apmācību kursā tiks nodrošināta padziļināta informācija par to, kā sniegt atbalstu jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, kā arī tiks skaidrots, kā, atbalstot jauniešus, vislabāk izmantot EBD iespējas.  

Ko apgūsi šajās apmācībās?

  • Tu jutīsies gatava/s izvērtēt jauniešu NEET situācijās mācīšanās vajadzības, kā arī jutīsies spējīgs izstrādāt jauniešiem NEET situācijās pielāgotu EBD apmācību programmu, kas būs kā solis viņu visaptverošā izaugsmes ceļā.
  • Iegūsi konkrētas metodes, kā pievērst jauniešu NEET situācijās uzmanību, un jutīsies pārliecinošāk darbā ar šo jauniešu grupu.
  • Noskaidrosi sava darba iespējas un izaicinājumus darbā ar jauniešiem NEET situācijās un EBD projektiem, kā arī gūsi papildu motivāciju turpmākajam darbam šajās jomās.
  • Sapratīsi  partnerības nozīmi EBD projektos un varēsi rīkoties atbilstoši.
  • Varēsi  veidot sadarbību ar partneriem citās valstīs un plānot kopīgus projektus.

Apmācību programma: http://bit.ly/1MlT5LJ

Apmācību mērķa grupa: organizācijas, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijās un kurām ir EBD akreditētas organizācijas statuss.  Priekšroka var tikt dota organizācijām, kuras piedalījās iepriekšējās apmācībās “Do you NEETWORK?". Bet tas nav ierobežojošs faktors. Galvenais motivācija. 

*jaunieši NEET situācijās – tie ir jaunieši, kuri kādu iemeslu dēļ ilglaicīgi ir bez darba, kuri nemācās un neapgūst arodu. Šiem jauniešiem nepieciešams papildus atbalsts, lai viņi apgūtu profesiju, sāktu strādāt un kļūtu par aktīvu sabiedrības daļu. Jaunieši NEET situācijās parasti ir sociāli atstumtās grupas jaunieši, kurus grūti iesaistīt aktivitātēs. 

Valstis, kas piedalās programmā: Igaunija, Latvija, Beļģija (Flāmi), Nīderlande, Īrija, Itālija. 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzam līdz 20. septembrim (ieskaitot) aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu: http://bit.ly/1JSEOUH 

Ja rodas papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar Nele Mets (nele.mets[at]archimedes.ee). 

Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Igaunijas, Latvijas, Itālijas, Beļģijas (Flāmi), Nīderlandes un Īrijas nacionālajām aģentūrām. Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas: 

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 
Maija Kolberga, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv