Piesakies apmācībām "Formula – 2: starptautiskais projektu ideju maratons"

No 11. līdz 13. decembrim Latvijā, Baltezerā, notiks starptautiskas apmācības Latvijas un Igaunijas dalībniekiem, kuriem interesē darbs ar jauniešiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jaunatnes jomas projektiem, kā arī kuri labprāt īstenotu savus Jauniešu apmaiņas projektus. Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 23. novembrim.


Vai esi kādreiz domājis, ka pats varētu īstenot starptautiskus projektus? Varbūt tev jau ir lieliska projekta ideja un draugi, kas atbalsta šo ideju, bet nezini, no kuras puses sākt un kam jautāt padomu? Šī ir lieliska iespēja – piedalīties starptautiskajās apmācībās “Formula - 2: starptautiskais projektu ideju maratons” (“Formula - 2: International Marathon of Project Ideas”).

Kādēļ notiek apmācības?

“Formula - 2: starptautiskais projektu ideju maratons” ir starptautisks apmācību kurss programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunpienācējiem – cilvēkiem, kuri vēlas sākt rakstīt un īstenot Jauniešu apmaiņas projektus.
Šīs apmācības tiek organizētas Latvijas un Igaunijas jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu vadītājiem, kā arī jauniešiem (15 līdz 30 gadu veciem), kuri ir motivēti īstenot savus projektus un vēlētos vairāk uzzināt tieši par Jauniešu apmaiņas projektiem.


Kādi ir apmācību mērķi?

-    informēt par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem;
-    informēt par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu struktūru un saturu;
-    motivēt un atbalstīt dalībniekus savu projektu idejās, tā, lai ideju var īstenot projektā;
-    informēt par neformālo izglītību un darbu grupās;
-    veicināt efektīvu sadarbību starptautiskajos projektos.

 

Galvenā uzmanība apmācību laikā tiks vērsta Jauniešu apmaiņas projektiem, kurus iespējams iesniegt tiešsaistē jau nākamajā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā – 2016. gada 2. februārī. Piedaloties šajās apmācībās, būs iespējas atrast projekta sadarbības partnerus, kopā attīstīt savu ideju un kopā rakstīt projektu.

 

NB! Šo apmācību kursu organizē Igaunijas un Latvijas Nacionālās aģentūras. Apmācību kursa pievienotā vērtība ir fakts, ka Latvijā un Igaunijā ir līdzīga jaunatnes jomas vide un sociālais konteksts, tādēļ ir vieglāk nodrošināt drošu mācību vidi, kā arī veicināt savstarpējo komunikāciju starp dalībniekiem. Turklāt grupu darbos ikvienam apmācību dalībniekam būs iespēja stiprināt savas svešvalodas zināšanas.

 

Dalībnieku profils?

- dalībniekiem jābūt no Latvijas vai Igaunijas, un dalībniekiem jāvēlas īstenot jauniešu projektus;
- piesakoties apmācībām grupās, to lielums ir trīs cilvēki: 1 grupas vadītājs (18+) un 2 dalībnieki (15 – 30 gadus veci). Grupas vadītājs var būt jaunatnes darbinieks, skolotājs, līderis… Persona, kas gatava strādāt kopā ar grupas dalībniekiem un atbalstīt viņus projekta izstrādes un īstenošanas procesā. Grupas vadītājam ir vēlama (bet ne obligāta) pieredze ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem (tā var arī nebūt projekta iesniedzēja pieredze).

 

Pēc apmācībām katrā valstī notiks atbalsta sniegšanas pasākums (plānotais laiks – 2016. gada 8. janvāris).


Apmācību kursā kopumā piedalīsies 30 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas.


Apmācības ieteicamas: jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu vadītājiem, jauniešiem (15 – 30 gadus veciem).


Darba valoda: angļu.


Organizators: Latvijas Nacionālā aģentūra.


Partneris: Igaunijas Nacionālā aģentūra.


Reģistrēšanos apmācībām?


Pieteikšanās apmācībām “Formula - 2: starptautiskais projektu ideju maratons” (“Formula - 2: International Marathon of Project Ideas”) iespējama līdz 23. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu>>.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas:


1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.
Visas izmaksas (apmācības, dzīvošana un ēdināšana) par apmācībām tiks segtas no programmas “Erasmus+” finansējuma. Ceļa izdevumi jāsedz pašiem.


Par SALTO Resursu centru
SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities” (“Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”). Tas ir astoņu resursu centru tīkls, kurā katrs no tiem darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Jaunatne darbībā”.


Papildus informācijai:
Edgars Knohenfelds,
edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.nr.: +371 67358066