Pieredzes apmaiņas vizītē Tukumā piedalās jaunatnes jomas pārstāvji no visas Latvijas

14.jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrija organizēja jaunatnes jomas pārstāvju no visas Latvijas pieredzes apmaiņas izbraukumu, kura ietvaros iepazinās ar labās prakses piemēriem jaunatnes darbā Tukuma novadā (tostarp, ar jaunatnes  valsts politikas programmas aktivitātēm) un apmeklēja Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru.

Izglītības zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente Alma Brinkmane atzīst, ka „organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, gribas parādīt tās pašvaldības, kas dara mazliet vairāk. Pašvaldības, kas attīsta darbu ar jaunatni un veido iniciatīvas, kuras īpaši pielāgotas tieši sava novada jauniešiem un viņu vajadzībām. Tā mēs par vienu no pieredzes apmaiņas piemēriem izvēlējāmies braukt arī uz Tukumu, kas attīsta informācijas punktus un parāda piemēru, ka izmantojot Valsts programmas konkursos pieejamo finansējumu var attīstīt informācijas sistēmu jauniešiem un veidot ilgtspējīgu darbu ar jaunatni".

Vizītes dalībniekus uzrunāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs un Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Upesleja, kura plašāk pastāstīja par jaunatnes darba attīstību Tukuma novadā un Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansētā projekta „Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā” līdzšinējiem rezultātiem.

„Esam organizējuši vairākas tikšanās ar jaunatnes darbā iesaistītajiem un jauniešiem dažādos Tukuma novada pagastos un pārrunājuši informācijas apmaiņas, un sadarbības iespējas Tukuma novada Jauniešu informācijas tīkla attīstīšanai. Izglītības zinātnes ministrijas un jaunatnes jomas pārstāvju no visas Latvijas interese par līdzšinējiem rezultātiem ir apliecinājums tam, ka informācijas nodrošināšana jauniešiem atbilstošā formā ir aktualitāte arī citos novados,” norāda Tukuma novada Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Upesleja.

Plašāka informācija par pieredzes apmaiņas braucienu ir pieejama sazinoties ar Ievu Upesleju, Tukuma novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti pa tālr.: 29191694 vai rakstot uz e-pastu ieva.upesleja@tukums.lv

 

Informāciju sagatavoja: Linda Kalniņa, Projekta Komunikācijas aktivitāšu koordinatore