Pieredzes apmaiņas pasākums par darbu ar jauniešiem slēgtās institūcijās

Pasākuma mērķis ir dot iespēju slēgto institūciju (piemēram, ieslodzījuma vietu, bēgļu nometņu u.c) darbiniekiem satikties un dalīties pieredzē darbā ar jauniešiem,  un izzināt neformālās izglītības* lomu tajā. Pasākums norisināsies no 2016. gada 24. līdz 27. februārim Rīgā. Pieteikšanās līdz 2016. gada 3. janvārim.

Dalībniekiem būs iespēja:

  • dalīties savā pieredzē un labajos piemēros darbā ar jauniešiem slēgtās institūcijās ( piemēram, ieslodzījuma vietās, bēgļu nometnēs u.c.);
  • definēt neformālās izglītības lomu un vietu slēgto institūciju darbā ar jauniešiem;
  • gūt ieskatu programmā "Erasmus+",  izzināt, kā tā var palīdzēt īstenot neformālās izglītības projektus un programmas jauniešiem slēgtās institūcijās.

Dalībnieku profils:

  • slēgto institūciju darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, projektu vadītāji, jaunatnes darbinieki u.c.);
  • NVO pārstāvji, kas regulāri (vismaz vienreiz nedēļā) strādā slēgtās institūcijās;
  • spēj komunicēt angļu valodā.

Plānots nokomplektēt grupu, kurā ir vienlīdzīgs skaits pārstāvju no dažādām slēgtajām institūcijām.
Darba metodes: pieredzes apmaiņa, grupu darbs, labo piemēru prezentācijas, tikšanās ar konkrētu projektu dalībniekiem no Latvijas (lūdzu, skatīt programmu pielikumā).

Darba programma lejupielādei:
Peer learning on work with young people in closed institutions.pdf

*Neformālā izglītība ir mērķtiecīga, taču brīvprātīga mācīšanās, kas var norisināties dažādos apstākļos un vidē. Turklāt mācīšana/apmācības un mācīšanās neieņem obligāti vienīgo vai galveno lomu. Šie apstākļi un vide var būt īslaicīgi, veiktajās aktivitātēs var piedalīties arī profesionāli mācīšanās fasilitatori (piemēram, jauniešu treneri) vai brīvprātīgie (piemēram, jauniešu līderi). Aktivitātes ir plānotas, taču reti strukturētas atbilstoši vispārpieņemtajam ritmam vai klasiskajām mācību stundām. Parasti aktivitātes ir vērstas uz konkrētu mērķa grupu, taču reti tiek dokumentēti vai novērtēti mācību rezultāti nacionāli vai starptautiski atzītā veidā. (avots www.youthpass.eu)

Par reģistrēšanos apmācībām


Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2016. gada 3. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas:


1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.


Par SALTO Resursu centru


SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir astoņu resursu centru tīkls, kurā katrs no tiem darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Jaunatne darbībā”.


Papildus informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
ES programmu daļas projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv