Pieredzējušos eTwinning projektu īstenotājus aicina kļūt par vēstniekiem!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning projekta ideju un izplatīt labās prakses piemērus eTwinning projektu realizācijā Latvijā. Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 10 – 15 eTwinning vēstniekiem.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://ej.uz/vestnieki_anketa. Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 10.jūnijs (plkst. 24:00). Pirms aizpildīt anketu, aicinām rūpīgi iepazīties ar pieteikšanās noteikumiem: Latvijas eTwinning vēstnieku darbības nolikums

Par eTwinning vēstnieku var kļūt persona, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

 • augsta motivācija darboties kā vēstniekam;
 • pieredze eTwinning projektos ne mazāka par 2 (diviem) veiksmīgiem projektiem, katra ilgums – vismaz 3 (trīs) mēneši;
 • darba pieredze pedagoģijas jomā ne mazāka kā 2 (divi) akadēmiskie gadi;
 • labas prasmes lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • labas svešvalodu zināšanas.

eTwinning vēstnieks veic šādas funkcijas:

 • organizē informatīvos pasākumos par programmu eTwinning;
 • vada nodarbības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētajos informatīvajos pasākumos par eTwinning, slēdzot atsevišķu līgumu;
 • apzina potenciālos eTwinning projektu īstenotājus un rosina viņus veidot projektus, nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas;
 • popularizē eTwinning piedāvātās iespējas, atbild uz izglītības darbinieku jautājumiem;
 • nepieciešamības gadījumā piedalās eTwinning popularizēšanas pasākumu organizēšanā savā novadā, pilsētā, kā arī piedalās eTwinning pasākumos citās vietās Latvijā;
 • izplata JSPA un eTwinning Centrālā atbalsta dienesta informāciju vietējā līmenī izglītības jomā strādājošajiem (piemēram, izvietojot plakātus skolā, izsūtot e-pastus listēm, ievietojot informāciju savas iestādes tīmekļa vietnē, pārsūtot ziņu lapas sava reģiona skolotājiem u.tml.), ņemot vērē iepriekš noteiktās eTwinning vizuālās vadlīnijas;
 • sniedzot informāciju par eTwinning (piemēram, veidojot izdales materiālus un informatīvos materiālus – prezentācijas, darba lapas utt.), atsaucas uz eTwinning, JSPA un Mūžizglītības programmu, kā arī ņem vērā iepriekš noteiktās eTwinning vizuālās vadlīnijas;
 • piedalās JSPA, eTwinning Centrālā atbalsta dienesta vai trešo personu organizētos pasākumos, kas paredzēti vēstniekiem vai atbilst vēstnieka vajadzībām, par to slēdzot atsevišķu līgumu;
 • sniedz JSPA informāciju, par darbību un aktivitātēm, kas saistītas ar eTwinning popularizēšanu, rakstot uz info@etwinning.lv;
 • sadarbojas ar citiem eTwinning vēstniekiem;
 • saņem JSPA konsultācijas par eTwinning jautājumiem;
 • informē JSPA par izmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu ietekmēt eTwinning darbību;
 • sniedz ieteikumus eTwinning darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.

Pieteikumi tiek izvērtēti piecu darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām, un rezultāti tiks paziņoti katram kandidātam personīgi, kā arī publicēti www.etwinnig.lv tīmekļa vietnē.

Foto: ar European Schoonet atļauju no Flickr.com By; europeanschoolnet