Pieejami tiešsaistes vebināru ieraksti par projektu pieteikumu sagatavošanu

Plāno iesniegt projektu pieteikumu uz programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” nākamo projektu termiņu, kas ir līdz 30. aprīlim? Ja projekta pieteikuma rakstīšanas brīdī rodas papildu jautājumi, ieskaties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sagatavotajos vebināros par katru projektu veidu.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekti
https://www.youtube.com/watch?v=NgOsUGLge10

“Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekti
https://www.youtube.com/watch?v=W-vyeV_SP4I

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti
https://www.youtube.com/watch?v=99MXzNad_24

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekti
https://www.youtube.com/watch?v=w8a1ajrgS5M

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam
https://www.youtube.com/watch?v=OvIUCd1OuE4

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jaunatnes dialoga projekti

https://www.youtube.com/watch?v=cmiug6r68VY