Pieejamas projektu elektroniskās iesnieguma veidlapas

Pieejamas programmas "Erasmus+" projektu elektroniskās iesnieguma veidlapas, kuras būs nepieciešams aizpildīt un iesniegt līdz 2014. gada 1. oktobrim (gan latviešu, gan angļu valodā).

Jauniešu apmaiņas projekti (latviešu valodā)
Jauniešu apmaiņas projekti
(angļu valodā)

Jauniešu darbinieku mobilitātes projekti (latviešu valodā)
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (angļu valodā)

Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (latviešu valodā)
Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (angļu valodā)

Stratēģiskās partnerības projekti (latviešu valodā)
Stratēģiskās partnerības projekti (angļu valodā)