Pieejamas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas. Papildināts

Ir pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas, kuras nepieciešamas aizpildīt un iesniegt uz 3. projektu konkursa termiņu – līdz 2016. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Elektroniskās pieteikuma veidlapas pieejamas gan latviešu, gan angļu valodās.

Jauniešu apmaiņas projekti (angļu valodā)
Jauniešu apmaiņas projekti (latviešu valodā)

Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (angļu valodā)
Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (latviešu valodā)

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (angļu valodā)
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (latviešu valodā)

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (angļu valodā)
Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (latviešu valodā)

Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (angļu valodā)
Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (latviešu valodā)

Papildus informējam, ka ir pieejama atjaunināta Eiropas Brīvprātīgā darba akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā).

Vēršam uzmanību, ka kopumā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. projektu konkursā pieejamais finansējums ir 796 817, 52 eiro.

1. pamatdarbības projektiem (Jauniešu apmaiņas projektiem, Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem) 649 830,02 eiro, t.sk. projektiem ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm 168 408,13 eiro.

2. pamatdarbības projektiem (Stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā) 106 442,50 eiro.

3. pamatdarbības projektiem (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās) 40 545 eiro.