Pieejama projekta “Šķeļot viļņus” rokasgrāmata

“Šķeļot viļņus” rokasgrāmata ir kā atmiņu klade par līdzšinējo pieredzi, ieviešot neformālās izglītības aktivitātes ieslodzījuma vietās Latvijā ar projekta nosaukumu  “Šķeļot viļņus”. 

Tāda prakse Latvijā ir salīdzinoši jauna. Tās idejiskais sākums meklējams droši vien senās vēstures, izglītības un ieslodzījumu vietu idejās, bet līdz konkrētajam “Šķeļot viļņus” procesam nokļuva tāpēc, ka reiz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotās sociālās iekļaušanas apmācībās satikās Ieslodzījuma vietu darbinieki un neformālās izglītības īstenotāji, sāka domāt, kā šāds elastīgs izglītības veids var tikt iedzīvināts visai neelastīgajā cietumu sistēmā Latvijā. Daudzi saredzēja, ka tas ir iespējams, un tā sākās “Šķeļot viļņus”. 

Rokasgrāmatas tekstos apkopoti programmu pieteikumi, atskaites, procesa dalībnieku teiktais dažādos procesa posmos, skelotvilnus.blogspot.com informācija. 

Šī rokasgrāmata tapusi biedrības “Projektu darbnīca kopienām” ieviestā projekta “Teātris jauna cilvēka dzīvē” ietvaros. 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

Rokasgrāmatas māksliniece: Anna Ceipe. 

Lasi projekta “Šķeļot viļņus” rokasgrāmatu šeit>>