Piedalies programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un iegūsti Youthpass

Ikvienam programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba vai jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta dalībniekam ir iespējams iegūt Youthpass sertifikātu angļu valodā.

Ja piedalies kādā no iepriekš minētajiem projektiem – izmanto iespēju un iegūsti savu Youthpass sertifikātu, kas apliecinās projekta laikā iegūtas prasmes un iemaņas.

Papildus informācija par Youthpass (angļu valodā): https://www.youthpass.eu/en/youthpass/faqs/erasmus/

Youthpass ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos un atzīšanu.

Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt Youthpass, kā arī nodrošināt Youthpass izsniegšanu katram dalībniekam, kas to pieprasa.