Piedalies apmācībās Ungārijā - par to kā efektīvi izplatīt projektu rezultātus!

„Communication Matters” ir apmācību kurss, kas domāts jauniešu organizāciju pārstāvjiem un neformālajām jauniešu grupām, kurām ir pieredze, īstenojot programmas „Jaunatne darbībā” projektus, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, projektu koordinatoriem, apmācītājiem un jaunajiem „Erasmus+” dalībniekiem, kas vēlas saprast - kāda loma un ietekme ir stratēģiskajai plānošanai komunikācijas procesā, iepazīties ar labo praksi un metodoloģiju, iepazīties ar vadlīnijām un padomiem, smelties idejas, kā izplatīt un izmantot projektu rezultātus, izzināt pieejamos sociālo mediju rīkus. Apmācību kurss notiks Ungārijā no 2014. gada 5. līdz 11. maijam. Pieteikšanās: līdz 03.aprīlim!

Tu domā, kā padarīt sava projekta rezultātus redzamus pēc iespējas plašākai auditorijai? Vēlies izzināt dažādās komunikācijas un sabiedrisko attiecību tehnikas, kas ļautu padarīt tavus projektus atpazīstamākus? Esi ieinteresēts gūt jaunu pieredzi, zināšanas un apgūt jaunus masu un sociālo mediju rīkus, kā arī iepazīt citus komunikācijas kanālus? Ja uz visiem jautājumiem atbildēji ar „JĀ”, tad šīs apmācības ir kā radītas tev.

Apmācību kursa mērķi:
- iepazīt dažādus rīkus, veidus un radošas pieejas, kā izplatīt un izmantot projektu rezultātus;
- palīdzēt dalībniekiem izstrādāt un izplatīt komunikācijas aktivitātes, kas ir būtiskas viņu projektiem un mērķauditorijai;
- attīstīt kompetences, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi īstenotu komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas;
- dalīties ar labo praksi;
- radīt iespējas un vietu, kur dalībniekiem ir iespējams eksperimentēt un izmēģināt dažādus rīkus un metodes;
- dalīties jaunās un inovatīvās pieejās, konceptos un aktivitātēs;
- likt uzsvaru uz praktisko aspektu attīstību.

Organizators: 
Ungārijas, Horvātijas, Dānijas un Vācijas valstu  Nacionālās aģentūras. Apmācība tiek finansēta no „Erasmus+” programmas līdzekļiem. 

Līdzfinansējums: EUR 28.46

EUR 28.46 ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Erasmus+” līdzekļiem.

Pieteikšanās iespējama līdz 2014. gada 03. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/communication-matters.4144/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

 

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!