Pavisam vienkārši - teātris ir kaut kas, kas mums padodas!

Projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" ietvaros līdz pat oktobrim Ikšķiles novadā tika īstenots jaunatnes projekts "Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Ikšķiles novadā".

No 14. – 17. augustam Ikšķiles Brīvajā skolā projekta ietvaros norisinājās neformālās izglītības apmācības "Jauna ie[spēja]". Šo apmācību mērķis bija attīstīt ilgtermiņa darbu ar jaunatni Ikšķiles novadā un pilnveidot novada brīvprātīgo jauniešu līdzdalības sistēmu - cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai mūsdienu sabiedrībā. Projektā piedalījās jaunieši ne tikai no Ikšķiles novada, bet arī trīs brīvprātīgie no Kijevas pilsētas Ukrainā.

Apmācību pirmā diena tika veltīta komandas darbam. Jaunieši kopā ar treneri Māri Resni no organizācijas "Lūzumpunkts" darbojās komandas saliedēšanas, veidošanas un attīstīšanas virzienā. Viss ģeniālais ir ļoti vienkāršs! Kopīga pieredze, emocijas, uzticēšanās, azarts un gandarījums par paveikto – labu attiecību pamatakmeņi. Bet dienas noslēgumā, pašu apmācību dalībnieku organizētais, "Netalantu šovs", kurā tika stāstīti interesanti atgadījumi, mēģināts dziedāt svešā valodā, kā arī spēlēts līdz šim nespēlēts instruments.

Apmācību otrā diena - interesanta un radoša, kopā ar mūsu draugu un kolēģi Ukrainas režisoru Vitāliju Ļubota, kuram ir daudzu gadu pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vitālija vadītajās nodarbībās jaunieši daudz eksperimentēja ar papīru,tādējādi radot interesantas skaņas, kuras, nākošajā dienā, viņi izmantoja strādājot pie mazās teatrālās performances. Otrajā dienas daļā jauniešiem bija brīnišķīga iespēja doties uz piedzīvojumu parku "Milžu Taka", kur praksē izmēģināt apgūtās zināšanas par komandas darbu un atbalsta sniegšanu.

Trešajā apmācību dienā jaunieši varēja likt lietā iepriekšējās dienās apgūtās zināšanas un prasmes, jo viņiem pievienojās cilvēki ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem no Ikšķiles, Ogres dienas centra "Saime" un Lielvārdes dienas centra. Darbojoties visiem kopā, tika radīta savdabīga izrāde "Ceļojums uz Ozas zemi". Diena paskrēja nemanot, jo tā bija piepildīta ar savstarpēju sapratni, smiekliem un nesavtīgu draudzību. Dienas izskaņu īpašu darīja viesu ierašanās uz dienas laikā iestudēto pirmizrādi.

Apmācību noslēgumā, jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bauskas novadu. Pirmā pietura - jauniešu organizācija "Jaunatne smaida". Tajā apmācību dalībnieki un organizācijas pārstāvji dalījās ar savu pieredzi un zināšanām, strādājot ar jaunatni. Otrā pietura - Bruknas muiža, kurā jauniešiem bija iespēja doties ekskursijā.

Projekta ietvaros arī organizēts radošais seminārs un meistarklase pašvaldību speciālistiem, vietējo teātru režisoriem un radošām personībām, kā arī aizsākta rakstu sērija par jauniešu līdzdalības aktivitātēm. Rakstus par un ap jauniešu līdzdalību un iesaisti brīvprātīgajā darbā Ikšķiles novadā veidoja brīvprātīgā jauniete Rita Zaloga, kura līdz šim izmēģinājusi savus spēkus Latvijas iedvesmas stāstu rakstīšanas projektā TUESI.LV, atklājot dažādus un interesantus Ikšķiles novada jauniešu portretus. Sešu mēnešu laikā atklāti un spodrināti tie Ikšķiles brīvprātīgie jaunieši, kas ar savu darbu un attieksmi labāko veido ne tikai Ikšķiles novadu, bet arī pasauli.

Pateicoties projektam – jūtamies vajadzīgi un novērtēti!

Zanda Vītola, Veselības centra speciāliste
Einārs Ervīns Deribo, Jaunatnes lietu speciālists
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GVbIpF0NhFo

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.